תרמו לצהר

שו"ת דבר חברון

מאת יעקב פוטרמן

שו"ת "דבר חברון" מכנס בתוכו מאות תשובות של הרב דב ליאור שליט"א לשאלות הקשורות בחלק 'אורח חיים' מהשו"ע, שאותם נשאל הרב בתקופות שונות. כדרכו של הרב ליאור, התשובות ניתנות בצורה של "קצירת האומר" עם דגש על "השורה התחתונה", ובצד התשובה המקורות והסברות שהובילו את הרב בתשובות שניתנו.

הנצי"ב מוולוז'ין נהג לומר כי "כשפונים בשאלה יש להשיב, ואם יש דברים שאינם פשוטים, מן הראוי כמובן לברר את ההלכה ע"פ המקורות, אבל לעשות מתשובה או שאלה , חיבור שלם עם 'ענפים' או 'סעיפים'.. הרי זה קצת יותר מידי….דבר זה מוכיח כי אין הכוונה להשיב על השאלה אלא לחבר ספרים ולהראות גדולה". (מוולוזי'ן עד ירושלים עמוד 137). ואמנם הרב דב ליאור נוקט בשיטה זו, וע"כ הוא ממעט להאריך בתשובותיו ומציג בעיקר את התשובה עם הסימוכין לה.

צדו את עיני שתי תשובות הנמצאות בעמודים סמוכים (152-3)  בעניין טלטול מכשיר סלולארי בשבת.

בסימן רצ"ז מתיר הרב ליאור להזיז מכשיר סלולארי בשבת כאשר הוא משמש כשעון מעורר ולשים אותו בתוך ארון סגור ע"מ שהצלצול המתמשך לא יעיר את שאר בני הבית. ההסבר להיתר :טלפון סלולארי אינו מוקצה הואיל ומשתמשים בו גם כשעון.

לעומת זאת, בסימן ש' אוסר הרב לטלטל מכשיר סלולארי שמצלצל בשבת (מפאת שיחה שנכנסה ולא שעון מעורר) גם אם ישנה אפשרות שבני הבית יתעוררו, וההסבר לכך שכעת מדובר בכלי שמלאכתו לאיסור ואם האיסור הוא זה שמפריע, עדיין אין זו סיבה מספקת בכדי להתיר את הזזת החפץ ולהגדיר זאת כצורך מקומו.

פסיקה חדשנית נוספת של הרב ליאור היא בנוגע לברכתו של השוקולד, כשלדעתו יש לברך עליו "בורא פרי העץ" היות שהקקאו הוא הדבר החשוב במאכל זה ועל דעת זו נוטעים את עצי הקקאו וכך היא דרך אכילתו.

בסוף הספר הוכנס מפתח נושאים מפורט המקל מאוד על חיפוש תשובה מיידית.

הספר יוצא לאור בהוצאת המכון לרבני ישובים, קריית ארבע.

 

יעקב פוטרמן הינו ספרן , מידען ועורך ספרים. המעוניינים בסקירה על ספר, וכן להעביר הערות והארות:  yaacovpu@gmail.com