תרמו לצהר

מסע בין כוכבים

מאת הרב דרור ברמה

שאלה:

מה דעת היהדות והתורה לגבי חיים בעולם החיצון? האם ישנם או היו חיים אחרים בכוכבים אחרים? 

 

תשובה:

 ההלכה אינה מתייחסת לחייזרים, התורה אינה מזכירה את קיומם, ואין במסורת ישראל עמדה נחרצת בשאלת קיומם או בטלותם של חיים מחוץ לכדור הארץ. מבחינה זו, פתרון שאלה זו בכלים הלכתיים יידרש להמתין למפגש הקונקרטי עם תופעה מסוג זה, אם בכלל הדבר יקרה.

עם זאת, יש להעיר שמחשבת היהדות, ובמיוחד זו הקשורה בקבלה, רואה את העולם מלא חיים, הרבה מעבר לנשקף לעיני בשר.

יש מחלוקת במחשבת ישראל בשאלת האנתרופוצנטריות של האדם ביקום. במקרא ובדברי חז"ל ניתן למצוא התייחסויות לכאן ולכאן, ושאלה זו הולידה דיונים מרתקים מימי התנ"ך ועד ימינו. בעלי המחשבה שנטו לצד הקבלה, ראו את האדם כבריה המרכזית ביקום, בעולם ובכל העולמות האפשריים. תפיסה זו מטילה על האדם אחריות מוסרית כבירה לשלום העולמות כולם. הרמב"ם במורה הנבוכים ואחרים בעקבות הפילוסופיה, ראו את האדם כיצור הנכבד מכל היצורים ש "תחת גלגל הירח" ותו לא. מלאכים, גלגלים ויצורים עילאיים אחרים נמצאים גבוה מעל האדם בהיררכיית הברואים, וטוענים שעצם המחשבה שהאדם הוא מרכז הבריאה גורמת לקשיים לוגיים ומוסריים (מורה נבוכים חלק ג פרק יב). השאלה המעניינת היא מבחינת מחשבת ישראל והחינוך הדתי בזמננו, אינה קיומם האובייקטיבי של חייזרים היכן שהוא ביקום, אלא קיומם כנרטיב מרכזי בתרבות הסובבת אותנו. שאלה זו נוגעת לברור התפקיד ומערכות היחסים שבין ההיגיון לדמיון בעולמו של עובד ה', בספרות, בתרבות, בעולם התקוות והדאגות החברתיות והאנושיות.

 

המקובלים ראו את הדמיון כלוח, עליו נכתבים דברים רבים ממקורות מגוונים. חלקם מתוך האדם – שכל, רגשות ותנועות נפשיות מותירות את חותמן על הדמיון. עם זאת, גם דברים חיצוניים לאדם מותירים את רישומם בדמיון. מגעים רופפים עם מציאויות שמעבר להישג ההגיון, נגיעות והשלכות מתנועות חיים ברבדים שונים של העולמות, גם הם מוסיפים את רישומם ל"סלט" הנוצר בדמיון.  

מבחינה זו, הדמיון הוא כלי למגע עם מה שמעבר, חיישן של נסתרות במרחב, בחלל ובזמן. הבעיה היא שהדמיון מעורבב ומלא צללים. אין האדם יכול לדעת אלו מהרשמים בדמיונו הם הדים למציאות חיה ונעלמת, ואלו הם כזבים המצטברים בסלי המחזור של החיים התודעתיים. בטהרתו הופך הדמיון לנבואה, ולצערנו מדרגה זו אבדה מאיתנו לעת עתה.

הרעיון שהדמיון עשוי להיות מעין אנטנה, ושיצירי הדמיון עשויים להיות הד קלוש של מציאויות שאיננו יכולים לבוא במגע איתן בכלים אחרים, יוצר אתגר חינוכי ורוחני מרתק. הרב קוק הקדיש לברור שאלות אלו קטעים נרחבים ועמוקים בספרו "אורות הקודש" (חלק א' בעיקר בפרקי "הוודאות המקורית"). אלו נושאים עמוקים ורחבים המצריכים ברור בבמות אחרות.

רק נזכיר, שאם בכל זאת מישהו פוגש חייזר, שלא יישכח לברך "עושה מעשה בראשית" – כדין הברכות על כל הפלאים של היצירה האלקית.

הרב דרור ברמה, מרבני 'צהר'

השאלה והתשובה הופיעו לראשונה בשו"ת המקוון של רבני 'צהר' בערוץ היהדות של אתר Ynet