תרמו לצהר

על פרויקט רבני הכנסת של ארגון רבני צהר

מאת צהר

זהותה היהודית של מדינת ישראל משתרעת על פני תחומים רבים: ההצהרה המעין-חוקתית של היותה מדינה יהודית דמוקרטית, חוק השבות, לוח השנה העברי, כשרות במוסדות ממלכתיים, הרבנות הראשית  ועוד ועוד. כבכל עניין הנוגע במהות היהדות, הרי שבד בבד עם החשיבות של הנושאים ה"גדולים", ישנה חשיבות גם לפרטי הפרטים – כפי שהם באים לידי ביטוי בחקיקה במדינת ישראל, בסדר היום של הכנסת וברוחב היריעה והדעות של כל חבריה. ככל שירבו במדינת ישראל חוקים המושפעים מתורת ישראל ומעוצבים ברוחה ובהלכותיה, וככל שסדר היום של הכנסת יעסוק בנושאים שכאלה ותרבה התודעה של חברי הכנסת ליסודות היהדות, כך גם מדינת ישראל תבטא את ייחודה כמדינה יהודית.

 

לשם קידום מגמה זו פועלת צהר במסגרת פרויקט מיוחד שהקימה ושמציע לחברי הכנסת סיוע וייעוץ בתחומים בהם הם עוסקים, תוך קידום המגמה המבורכת של הזהות היהודית של מדינת ישראל. כאשר חבר כנסת מבקש לקדם חוק מסוים, באה 'צהר' לעזרתו בהמלצות בדבר עמדת היהדות בנושאים אלה. כמוכ' חברי כנסת רבים מבקשים לעצב ולבסס הצעות לסדר היום של הכנסת ע"ב רקע יהודי, ו'רבני הכנסת' של צהר מסייעים להם בכך. "רבני הכנסת" של צהר לוקחים חלק גם ברבים מימי העיון הנערכים במשכן בנושאים שונים, על תקן של יועצים.ושותפים. 'רבני הכנסת' של 'צהר' אינם בעלי מעמד רשמי בכנסת, ודווקא משום כך מתאפשרת להם היכולת להשפיע בצורה מיוחדת, וזאת מאחר והדרך בה הרבנים פועלים אינה בעלת תוקף מחייב אלא כהמלצה בעלמא. למעשה פועלים רבני 'צהר' כמעין שדולה בתוך הכנסת, אולם בשונה משדולות אחרות, הם אינם מקדמים נושאים אישיים, אלא סוגיות ציבוריות- כלליות הנוגעות לזהות הקולקטיבית של מדינת ישראל כמדינה יהודית.

 

שדולת 'צהר' בכנסת פועלת באמצעות הרבנים במגוון רחב של נושאים מידי יום, והנה רק כמה דוגמאות: כיצד צריך להיראות החוק לאיסור גידול בעלי חיים בצפיפות במדינה יהודית? מהם עקרונות היהדות כלפי החוק לצמצום השימוש באלכוהול? כיצד על הכנסת לקדם את היחס הראוי לזקנים לאור תפישתה המיוחדת של היהדות בתחום "מזקנים אתבונן"? האם במדינה יהודית ראוי לאשר את בחירת מין העובר קודם השרשה בטכנולוגיה גנטית, ועוד ועוד שאלות. שאלות וסוגיות אלה, ורבות נוספות, הן הפסיפס המיוחד המתלקט לתמונה הכוללת של מדינה יהודית.

במסגרת פעילות השדולה יצרה 'צהר' קשר עם חברי כנסת מסיעות הבית השונות, ומגישה למעוניינים בכך ניירות עמדה בנושאים אותם הם מבקשים לקדם. רבני הכנסת מציעים למחוקקים גם אפשרויות רבות לניסוח הרעיון היסודי בתחומים אלה במדינה היהודית.

הצלחתה של 'צהר' בפעילותה בכנסת מבוססת על מעמדה הציבורי המיוחד ועל גישתה הבאה לתחום זה בידיים נקיות מפוליטיקה, ומתוך הנחת יסוד כי זיקתם של חברי הכנסת לנושאים אלה צריכה לנבוע מרצון פנימי וקשר לרעיון המדינה היהודית. פעולתה של שדולת 'צהר' בכנסת חוצה קווים ומפלגות, והיא אף זכתה לברכת צמרת הכנסת. חזונו של פרויקט זה הוא הפיכת ה'ייעוץ היהודי' לחלק אינטגראלי בתהליך החקיקה וקבלת ההחלטות בכנסת. במקביל מרחיבה 'צהר' גם את קשריה עם ארגונים חוץ-פרלמנטריים המעוניינים אף הם בהעצמת הנושא היהודי בנושאים בהם הם עוסקים. פעולות אלו יסייעו בהגדלת ההשפעה, ומהווים דרך להעמקת זהותה היהודית של מדינת ישראל.