תרמו לצהר

מרגרינה ומיונז בפסח

מאת הרב משה ביגל

שאלה:

אני אשכנזי ואינני אוכל קטניות בפסח. לאור זאת אבקש לדעת איזו מרגרינה מותרת באכילה עבורי וכן באיזה מיונז מותר להשתמש לנוהגים איסור בקטניות?

תשובה:

כפי שפרסמנו בשבוע שעבר שמן קנולה ולציטין העשויים מלפתית מותרים גם לנוהגים איסור בקטניות.

(ע"פ עמא דבר חלק א עמ' רע"ב תשובת מו"ר הרשל"צ הגר"מ אליהו שליט"א, באהלה של תורה או"ח ס"ז, דבר חברון או"ח עמ' 259). כמו כן, כתבנו בפינה בשבוע שעבר, שמאכל שערבבו בו קטניות באחוז נמוך, מותר באכילה מכיוון שגם האוסרים קטניות בפסח התירו קטניות בתערובת שהוכנה לפני הפסח. לרוב השיטות גם אם התערובת של הקטניות היא יותר מאחד בשישים  (כ 17%) המאכל מותר אם ערבבו את הקטניות לפני הפסח. (חק יעקב תנג, ומשנה ברורה שם ס"ק  יא, וערוך השולחן שם סעיף ו). אמנם כל המתירים תערובת קטניות התירו זאת רק במקרה בו הקטניות התערבבו  בטעות בתוך התבשיל, ולכן אסור לאשכנזי לכתחילה לערבב קטניות בתבשיל. יחד עם זאת התערובות שמכינים במפעלי המזון מותרות לאשכנזים, למרות שהם הוכנו כך מלכתחילה. היתר זה נובע מכך שלמפעלים מותר לערבב לכתחילה קטניות במאכלים על סמך הידיעה כי רבים מיהודי ישראל נוהגים לאכול קטניות בפסח, ובשבילם כמובן שמותר לערבב לכתחילה קטניות במאכלים. לאחר שהמפעלים ערבבו את הקטניות  במאכל מותר לקנות תערובת זו גם לאשכנזים שנהגו איסור בקטניות (באהלה של תורה או"ח סז).

אולם יש גם האוסרים מאכלים אלו, מכיוון שהמפעלים מערבבים את הקטניות בשביל כל קהל הלקוחות ובכללם האשכנזים, והדבר דומה כאילו הלקוחות ערבבו בעצמם את הקטניות במאכל.

לכן מן הראוי היה לכתוב על מוצרים אלו: "כשר לפסח מכיל תערובת קטניות" כדי להבדיל מוצרים אלו ממאכלים העשויים מקטניות או שיש בהם אחוז גבוה של קטניות שעליהם יהיה הכיתוב "כשר לפסח לאוכלי קטניות".

מכיוון שהמצב בימינו הוא שעל מוצרי תערובת כתוב "לאוכלי קטניות" והציבור אינו מכיר את כל מרכיבי המזון, הרי שאין משמעות מעשית להלכה זו. לכן מצ"ב רשימה של מוצרי מזון המכילים אחוז נמוך של קטניות המותרים גם לאשכנזים למרות הכיתוב " לאוכלי קטניות בלבד":

–         מרגרינה "ויקול" מתוצרת "אוליביה", משמן זית או משמן קנולה

–         מיונז משמן זית או משמן קנולה (המכילים 0.15% של קטניות)

–         בשר מעובד שמוסיפים לו מים + חלבון סויה (ע"פ החוק מותר להוסיף עד 10%)

–         עוגות ועוגיות שאינן מכילות קטניות כלל אבל מושחים את תבניות האפיה בשמן סויה.

 

כמו כן משווקים בארץ מוצרי מזון שאינם מכילים קטניות לחלוטין אבל מוצגים ככשרים לפסח לאוכלי קטניות וזאת בגלל שהתבשלו או נאפו בכלים בהם בושלו גם קטניות, או בגלל שבמפעל זה מייצרים גם קטניות. מוצרי מזון אלו מותרים לחלוטין לכל הדעות גם לאשכנזים והכיתוב עליהם מוטעה ומטעה. בפגישה של וועד הרבנים לכשרות של 'צהר' עם רבני הרבנות הראשית לישראל הועלה נושא זה ובעקבות כך הנחתה הרבנות הראשית את הרבנויות המקומיות לשנות את הכיתוב על מוצרים אלו ולכתוב: "עלול להכיל עקבות קטניות", וזאת בכדי לשמור על אמינות ושקיפות של הכיתוב על המזון. לצערנו הנחיות אלו לא מתקיימות והרבנויות המקומיות ממשיכות בכיתוב "לאוכלי קטניות בלבד".

לכן רק במקרים שבהם הלקוח קורא את הכיתוב שעל האריזה ומכיר בוודאות  את כל מרכיבי המזון ואין בהם קטניות מותר לאכול מוצרי מזון אלו גם לנוהגים איסור בקטניות.

לסיום הדגשה: אין בכתוב לעיל כוונה לזלזל, חלילה וחס, במנהג איסור הקטניות בפסח. מנהג זה מקורו בגדולי רבותינו הראשונים שבאשכנז, התקבל בקהילות אלו ונפסק ע"י הרמ"א בשולחן ערוך (או"ח תנ"ג א' ). דורשי רשומות כתבו: מנהג בהיפוך אותיות גהנם, כדי להדגיש את החומרה שבזלזול במנהגים. (ע"פ החיד"א ועוד אחרונים). במקרים רבים המנהג חשוב יותר מההלכה הפסוקה ומהווה בסיס להלכה (ע"פ מסכת סופרים פרק יד

הלכה טז ועוד).

יחד עם זאת צריך לקיים מנהג זה לפי הכללים שנקבעו ע"י הפוסקים ולא להרחיב איסור זה ללא סיבה ובכך להקשות על הלקוחות המקפידים במצוות, ובפרט כשהדבר פוגע בשמחת החג או בחברים ובני משפחה. בתפילה לבורא עולם שיזכנו לקיים מצוות שמחת החג מתוך שמירה על ההלכה ומנהגי ישראל.   

 

הרב משה ביגל הוא רבה של מיתר ומרבני 'צהר'. לתגובות: mbiegel53@gmail.com