תרמו לצהר

לתת את הנשמה

מאת הרב בני וורצמן

"מעשה מבנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה. פעם אחת באה אישה לפניו בשני בצורת, אמרה לו רבי פרנסני. אמר לה: האמיני לי שאין בקופה כלום. אמרה לו רבי: אם אין אתה מפרנסני הרי אישה ושבעה בניה מתים. עמד ופרנסה משלו. לימים חלה ונטה למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אישה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו. תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו".

 

להיות ממונה על קופה של צדקה היא מעמסה לא קטנה. תכונות מיוחדות נדרשות מהאדם הממונה להיות אחראי על כספי ציבור ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בכספי צדקה. עליו להיות מסוגל להקשיב למצוקות ולקשיים של האנשים הבאים אליו מחד, אך גם בל יכולת לקרוא בין השורות ולהבחין מי זקוק באמת ומי אינו זקוק מאידך. ממונה על קופת צדקה הוא אדם שצריך לדעת לעיתים גם לומר לא.

מבחינה זו קשה מאוד להבין את הסיפור המובא במדרש על בנימין הצדיק. הסיפור מציג אישה ושבעה בניה המבקשת מגבאי הצדקה לא עזרה כי אם פרנסה קבועה ומלאה כי אין לה כלום. אישה זו מטילה את כל כובד האחריות על חייה וחיי שבעת בניה על בנימין הצדיק, שקופת הצדקה שבידו ריקה. הימים הם כזכור שנות רעב ובנימין הצדיק לא זו בלבד שמקשיב לה אלא אף נותן לה משלו, כשכלל לא ברור כמה היה לו לעצמו באותם שנים קשות. בנימין הצדיק נהג כך משום שהוא לא התייחס רק למצב הקונקרטי שנגלה מול עיניו. הוא חש צורך להתחבר למצוקות של האישה העומדת מולו. הוא ליכול היה לעמוד שווה נפש מול הכאב שנגלה אל מול עיניו. בנימין הצדיק מונה להיות גבאי צדקה דווקא משום שידע להקשיב, להרגיש, להתחבר אל המצוקות של האחר ולהיות איתו. מדובר ברגישות יוצאת דופן, שבה האדם נדרש לפנות מקום מעצמו, מה"אני" שלו לטובת אחר וכל זאת בהכנעה, מסירות והתמדה גם כשקשה. רק אצל אדם שכזה הנתינה הופכת להיות חלק מעולם פנימי,  משגרת חיים  שבלעדיה הוא מרגיש חסר.

 

גם אנו נדרשים, במיוחד בימים אלו של דין ומשפט, לגלות תכונות דומות במסגרת שליחותנו הגדולה "לתקן עולם במלכות שדי". רק אם נבין ונחייה בתחושה שאנו שליחים בעולם ומוטלת עלינו חובת הבניה והתיקון נוכל גם להשפיע. זוהי אחת מהטרות שלקח על עצמו ארגון "לאורו נלך" המרגיל  את בני הנוער להיות עסוק בנתינה לכלל, דרך קבע כחלק משגרת חיי היום יום. ארגון "לאורו נלך" מפעיל אלפי תלמידי שמיניות ביותר ממאה בתי ספר, דתיים ושאינם דתיים, המתנדבים מידי שבוע בשבוע במסגרות חינוך, רווחה ובריאות ועוד. מעבר לרווח העצום שטמון בנתינה לכלל, הרי שבעצם העשייה מתחנכים בני הנוער לרגישות, הקשבה, איכפתיות ומסירות. זוהי נתינה הבאה ממקום של רצון להיטיב, לעשות טוב עם בריותיו של הבורא, לעשות טוב יותר את עולמו של הבורא.

בשנה האחרונה הרחיב ארגון "לאורו נלך" את פעלותו את מעבר לימי הלימודים, וארגן במהלך חופשת הקיץ מספר ימי התנדבות בצפון, בדרום, במרכז ובירושלים. לימים אלו הגיעו מאות בני נוער שהמכנה המשותף שלהם הוא האור הגדול המאיר בקרבם ורצונם לעשות טוב ,להם ולעולם. הצלחתו של מבצע ההתנדבות בקיץ מורגשת גם בימים אלו בהם אנו מקבלים פניות רבות של בני נוער המבקשים להתנדב כבודדים וכקבוצות מעבר לשעות הלימודים, כמו גם פניות של מוסדות וארגונים המחפשים מתנדבים.

על סיפה של שנה אנו קוראים לכולכם לבוא ולקחת חלק במפעל אדיר ומיוחד. נשמח לעזור לכם להתנדב או לקבל סיוע. ניתן לפנות למשרדי הארגון השוכנים בירושלים בטלפון 02-5854627 או בדוא"ל: office@leoro.net .

 

הרב בני וורצמן הוא מנכ"ל ארגון "לאורו נלך"