תרמו לצהר

על חומרות,מהדרין וכשרות העוף

מאת הרב משה ביגל

לקראת יום העצמאות עולה צריכת הבשר בישראל בצורה ניכרת, ובכלל זה צריכת בשר העוף. בעבר כאשר אדם רצה לאכול עוף הוא לקח אותו לשוחט ששחט, בדק את שחיטתו והפנה שאלות מסובכות שהתעוררו לרב. כמות העופות הנשחטים לא הייתה גדולה, השחיטה נעשתה לרוב ביישוב הדעת, כשהדברים היחידים שהוצרכו לבדוק הם כשרות הסכין וטיב השחיטה. כאמור, לפסיקתו של הרב הוצרכו רק בשאלות מאוד ספציפיות.

כיום, במדינת ישראל, השחיטה נעשית בצורה אחרת לגמרי. המשחטות בארץ עובדות כיום בלחץ כשבכל בית מטבחיים ישנם כמה שוחטים העובדים בשיטה של סרט נע כשהעופות נעים על גבי מסוע. מציאות זו, של שחיטה תעשייתית, מחייבת דיון על קצב השחיטה וטיבה. מהו מספר העופות שיכול שוחט לשחוט בדקה מבלי לעייף את ידיו ומבלי לאבד את הרגישות לשחיטה? (ההלכה אוסרת על השוחט להפעיל כוח בשחיטה, שכן זאת מטריפה את העוף ונקראת בפי חז"ל דריסה). כמו כן יש לבדוק מה משך הזמן שיכול לעבוד השוחט ברציפות עד להפסקת מנוחה. שאלות כגון אלו לא עלו כלל כל עוד שיטת השחיטה הייתה יחידנית כפי שהיה נהוג בעבר.

גם שיטות הגידול המודרניות של העופות מעלות בפנינו בעיות הלכתית חדשות. בעוד שבעבר עופות גדלו כשהן מסתובבות בשטח ואוכלות מכל הבא למקור, והתפתחותן הייתה טבעית לחלוטין, הרי שכיום העופות גדלים במקומות סגורים וצפופים לצד אלפים כמותם. הצפיפות  בבתי הגידול הסגורים גורמים גם להפצה מהירה של מחלות כמו דלקת ראות ומחלות אחרות הפוגעות בריאות ומטריפות את העוף. האם לרגל המצב החדש נצטרך לבדוק את הריאות של העופות? נציין כי בדיקות אלו, של הריאות, נדרשו בעבר רק בבקר ולא בעופות כי לא היו מצויות  מחלות שכאלה בעופות. (שו"ע יו"ד סימנים : לה – לט) 

 כדי למנוע הפצת מחלות בין העופות הנמצאים בבית הגידול הסגור מזריקים לעופות חיסונים ולעיתים בשעת הצורך גם אנטיביוטיקה. הזרקות אלו עלולות לעיתים לחרור את הוושט ולהטריף את העוף, ונשאלת השאלה איך מתגברים על בעיה זו?

גם המליחה ההמונית של העופות מציבה בפנינו אתגרים חדשים שלא היו קיימים בעבר.שאלות נוספות נובעות מכך שהעוף כבר איננו משווק ונמכר במקום שבו נשחט, אלא מוסע למקומות רחוקים. החשש שמה המוביל יחליף את הבשר הכשר בבשר טרף לא היה קיים בעבר. לעומת זאת בימינו העוף מובל מהמשחטות לרשתות השיווק ולמרכולים, ע"י מובילים נוכרים או יהודים שעלולים להחליף את הבשר הכשר בבשר זול יותר – טרף. כיצד מתגברים על בעיה זו? (שו"ע יו"ד סימן קיח)

שאלות אלו ואחרות, גרמו לכך שכאשר החלו לפעול המשחטות התעשייתיות, היו רבנים , בעיקר מקרב העדה החרדית בירושלים, שראו בשחיטה המודרנית פרצה קשה בחוקי הכשרות ויצאו חוצץ נגדם ופסלו אותן מכל וכל. מאידך היו פוסקים שראו בהתפתחות המודרנית אתגר הלכתי שיש ללמוד אותו ואת הבעיות שהוא מציב, ולמצוא דרכים להתמודד איתן. ואכן הפוסקים שעסקו בשאלות אלו מול גדולי ישראל קבעו דרכי עבודה ונהלים שיבטיחו את כשרות העוף ואף כשרות מהודרת. כללים אלו אומצו ע"י הרבנות הראשית לישראל והומלצו לכלל הרבנים האחראים על המשחטות בארץ. לימים אומצו הכללים הללו גם בידי גופי הכשרות החרדיים  המשתמשים באותן משחטות המוניות, אולם הוסיפו עוד נהלים "מחמירים" כביכול.  מדובר ב"חומרות" שאינן נצרכת ושלרוב באות על חשבון משפחות ברוכות ילדים, שבתמימותן משלמות מחירים גבוהים על עופות שנדמים להם כמהודרים יותר בשל החומרות הללו  הדורשת תוספת כוח אדם משמעותית בהשגחה. החומרות הללו גם הופכים את תהליך השחיטה לאיטית יותר ומייקרת בצורה משמעותית את העוף.

פרסומים רבים בעיתונות החרדית המדווחים על אחוזי טריפות גבוהים במשחטות בהשגחת "הרבנות" באים לשרת מטרה שיווקית של גופי כשרות פרטיים הנוקטים בחומרות אלו, ואין ביניהם לבין האמת ולא כלום. עובדה זו ניתנת לבדיקה בקלות במחשבי המשחטות, בכל עת ובכל שעה.

 

אי לכך וכן לקראת יום העצמאות (חג המנגל) אנו מביאים בפניכם סקירה של משחטות גדולות שנבדקו על ידינו ונמצאו מתאימות להגדרת כשרות "מהדרין" לפי אמות המידה שנקבעו בידי הרבנות הראשית:

 

שם המשחטה

מקום המשחטה

רב המשחטה

אחראי הכשרות

הוד חפר

חדרה

הרב ברבר

הרבנות חדרה

עוף הגליל

קריית שמונה

הרב חן

הרבנות קריית שמונה

עוף הנגב

צומת גילת

הרב גולדפארב

הרבנות נתיבות

עוף טוב

בית שאן

הרב סגל

הרב אוירבך – טבריה

עוף טנא

חדרה

הרב גורשלג

הרבנות חדרה

עוף קור

שער הנגב

הרב ברגר

הרב אריאל – רמת גן

 

הרב משה ביגל הוא רבה של 'מיתר' ומרבני 'צהר'