תרמו לצהר

הורים-מחליטים או רק מייעצים?

מאת רחמים ומיכאל כהן

מיכאל כהן (18) – טבריה

ברוך השם התברכתי ביכולת להחליט בעצמי החלטות, ומכאן שאני סבור שחייב להיות גבול ברור מתי להורים יש לגיטימציה להתערב ולהחליט בעבור ילדיהם גם בהחלטות שנוגעות אליהם ומתי לא. גם אני מקבל את הקביעה לפיה כל עוד אדם לא הגיע לגיל 18, הרי שיש להורים רשות וסמכות לקבוע עבורו כללים מסוימים הקשורים גם לתחומים אישיים כמו לימודים, חברים, בילויים וכדומה. אולם, מרגע שהבחור מגיע לגיל 18, הרי שמכאן והלאה הוא בוגר ואחראי מספיק בכדי להחליט בעצמו עבור עצמו. מעבר לצורך לחוש בוגר ועצמאי, אנשים שהגיעו לגיל 18 כבר יש את שיקול הדעת והיכולת לקחת אחריות. אם לא כך הרי שהצבא לא היה מגייס אותם בגיל זה לשירות. ההנחה היא כי בשנים שעברו הנער או הנערה גבשו את זהותם האישית ועצמאותם. כאשר מונעים מבוגרים את האופציה להחליט עבור עצמם, במיוחד בנושאים אישיים, הם עלולים לפתח רגשי נחיתות ולקחת את העניין קשה.

אני באופן אישי מקנא באלה שהוריהם מאפשרים להם להחליט בחופשיות ועל פי שיקול דעתם הבלעדי ןהייתי רוצה שכך ינהגו גם כלפיי.

 

רחמים כהן- אבא של מיכאל- טבריה

הדילמה האם לכפות על הילד החלטות, או לאפשר לו להחליט עבור עצמו, היא שאלה קיומית ויומיומית. גם הורים וגם ילדים יסכימו כי על פי רוב גם כשהורים מחליטים עבור ילדיהם, הרי שעבור ילדם ולטובתם הם עושים כן. מכאן שלדעתי ניסיון החיים, הידע שנצבר אצל ההורים במהלך השנים ועניינים נוספים מצדיקים את התערבות ההורים במקרים מסוימים וזאת ללא קשר לגילו של הילד.

הדבר נכון במיוחד בימינו, במציאות המורכבת בה אנו חיים שעלולה להוביל בקלות לשיקול דעת לא נכון שבעקבותיו תוצאות חמורות. בכל החלטה חשובה שנוגעת לילד, צעיר יותר וצעיר פחות, ההורים מתוקף תפקידם ואחריותם צריכים לסייע בידו וזאת מתוך דאגה ואהבה. אם הילדים יבינו זאת, אולי גם יכבדו זאת יותר, ולו משום כיבוד הורים.

כל הורה צריך להשתדל לא להגיע למצב שבו הוא כופה דברים על הילד, אלא שדברים יעשו בהסכמה. בכדי להגיע למצב שכזה נדרשת הרבה סבלנות, רצון להסביר ויכולת להגדיר גבולות ברורים גם לילד אבל גם להורים. לא כל נושא מחייב התערבות מצד ההורים. חשוב שהילד ירגיש כי יש לו מספיק מרחב להחליט עבור עצמו וכי אנו סומכים עליו. אך יחד עם זאת חשוב שהילד ידע כי יש נושאים שמחמת חשיבותם רצוי שבהם תהיה גם הדרכה מעשית של ההורים בקבלת ההחלטה. חשוב לעשות הבחנה בין החלטות בהן ההורים נדרשים להתערב ואלו שלא מצריכים התערבות, אולם כעיקרון, יש מקום ועניין שהורים יהיו מעורבים גם בהחלטות אצל ילדיהם הבוגרים.