תרמו לצהר

תקווה ממעמקים

מאת יעקב פוטרמן

מגילת רות- מגילה מופלאה היא. סודית. "אמר רבי זעירא: המגִלה הזו, אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא היתר ולא איסור. ולמה נכתבה? ללמדך שכר של גומלי חסדים.        (ילקוט-שמעוני רות רמז תרא), ומתוך מעשי בני אדם האלו שבמגילה צומחת מלכות ישראל "וישי הוליד את דוד".

מעשי האנשים במגילת רות דורשים הבנה. כיצד נספחה רות המואבייה לעם ישראל ומהו טיב גיורה? מדוע דווקא מזיווגם של רות ובועז הנצה מלכות ישראל? מדוע נפגשו דווקא בגורן ובאישון לילה, ועוד.

הספר "תקווה ממעמקים – עיון במגילת רות" מציע תשובות מפתיעות לשאלות הללו. הרב יעקב מדן מוליך את הקורא במסע מרתק, המתחיל בלוט ובנותיו, דרך מעלליהם של אנשי מואב בתקופת נדודי ישראל במדבר, וכלה במלכות בית דוד. מתוך עיון מקראי, היסטורי, רעיוני והלכתי, מציג הרב מדן תמונה מגובשת של כור מחצבתה של מלכות ישראל

הרב מדן מנתח את הסוגיות שהמגילה נוגעת בהם לאור הכתוב במגילה ולאור דברי חז"ל. הספר מתמודד  עם השאלות ההלכתיות הרבות שסיפור המגילה נוגע בהן, ומיישב אותן  לא רק ע"פ הפוסקים אלא בראש ובראשונה ע"פ סיפור המגילה וע"פ פשוטו של מקרא. החידוש בפירוש של ספר זה הוא בהבנת הדברים ע"פ יסוד המצוות הנזכרות במגילה.

כדוגמא לדבר ניקח את פרקו השני של הספר העסוק בנתיבי הגיור השונים ובקשר ביניהם למה שאירע לרות המואבייה. השאלות העולות, בין השאר, הן: האומנם יש הכרח למצוא בפסוקי המגילה את קבלת עול תרי"ג מצוות ע"י רות, או שמא ישנן נתיבי גיור נוספים (דרך הנאמנות ודרך האמונה. עמ' 37)  ומה יחס ההלכה אליהם. עיון מרתק נוסף בפרק עוסק בפרק "אשת חיל" שבספר משלי.

הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון, שבאלון שבות, ואחד ממנהיגי הציבור הדתי הלאומי. שיעוריו ומאמריו  בתנ"ך נודעים ומפורסמים.

הספר יצא בהוצאת תבונות,  אלון שבות. תשס"ז

 

יעקב פוטרמן הינו ספרן , מידען ועורך ספרים. המעוניינים בסקירה על ספר, וכן להעביר הערות והארות:  yaacovpu@gmail.com