תרמו לצהר

פסח, חמץ ומרור

מאת מרדכי אנסבכר

הדיונים המשפטיים והציבוריים על חוק החמץ שהיינו עדים להם בימים אחרונים, הביאו אותי להעלות כמה מזכרונותי משנות הרעה באירופה. ימים בהם לעיתים לא הייתה ברירה אלא לאכול חמץ, ובכל זאת אנשים מסרו נפשם על האיסור.

אחי נפתלי הי"ד השתייך לקבוצת הכשרה משותפת של אגודת ישראל, המזרחי והשומר הצעיר שהתארגנה בעיירה נוינדורף בתחילת שנות ה-40. ההכשרה נועדה לנוער חלוצי יהודי שלא הצליח לצאת מבעוד מועד מגרמניה לארץ ישראל. היו שם חברים וחברות, דתיים ושאינם כאלה, שחיו יחד בשיתוף ועסקו בעבודה חקלאית ובלימודי מקצועות ריאליים. ההכשרה עצמה התקיימה ממש ליד ברלין, כמעט בתוך מאורת השטן.   

בערב פסח ה- 20 באפריל 1943 הקיץ הקץ על ההכשרה. כל 161 החברים נשלחו ברכבת למזרח לאחר שהתקבלה אצלם שבועיים קודם לכן פקודת הגירוש. מצב רוחם היה קשה. איש מהם לא ידע לאן הם נלקחים. המדריכים, שהיו למעשה נערים מעט יותר מבוגרים מחניכיהם, ריכזו את כולם ואחד מהם שניצב על במה מאולתרת  אמר: "חברים, נראה שהשנה יהיה לנו חג הפסח לא קל, אך אל תיפול רוחנו! אנו עוד יחד! וכבר החלטנו ! נקיים את חג הפסח –כהלכתו! "

במעט השעות שנותרו להם עד לגירוש הצעירים עסקו בהכנת כל מה שניתן היה להכין לליל הסדר ובכלל זה באפיית מצות שחולקו בין חברי הקבוצה. כך הם עלו על קרון הרכבת שהיה צפוף וללא חלונות. למרות הכל התחזקה הקבוצה באמונה וקיימו את ליל הסדר כסדרו וכהלכתו בקרון רכבת המוות. כששרו "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" איש מהם לא ידע שאו שיער שיעדה הסופי של הרכבת הוא מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו .

בסופה של אותה שנה ארורה נספה אחי נפתלי אנסבכר הי"ד במחנה אשוויץ והוא בן עשרים שנה בלבד.

נערים אלו , כדוגמת אחי וחבריו ששמרו בכל מחיר על מסורת ישראל סבא ונאבקו בכל כוחם במסירות נפש שאין לתארה לקיום המצוות גם בתנאים הקשים ביותר וכל זאת כדי לעשות נחת רוח ליוצרם, קורבנם לא הוקרב לשווא , וקידוש ה' שעשו בחייהם ובמותם לא יישכח לנצח.

לסיום אבקש לצרף תפילה מיוחדת שחוברה במחנה המוות ברגן-בלזן שאותה אמרו בכוונת הלב לפני אכילת חמץ בפסח:

"אבינו שבשמים, הנה גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ולחוג את חג הפסח באכילת מצה  ובשמירת איסור חמץ, אך על זאת דווה לבנו שהשעבוד מעכב ואנו נמצאים בסכנת נפשות. הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוות 'וחי בהם ולא שימות בהם', ולהיזהר באזהרתך "השמר לך ושמור נפשך מאוד". על כן תפילתנו לך שתחיינו ותקיימנו ותגאלנו במהרה לשמור חוקיך ולעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם. אמן."

יהי רצון ששלהבת אהבת ה' התורה והמצוות  שלאורה הלכו אל מותם תאיר לנו ולבנינו בדרכי החיים של עבודת ה' .

מרדכי אנסבכר, ירושלים ערב פסח תשס"ח