תרמו לצהר

תפארת ישראל

מאת יעקב פוטרמן

כתבי המהר"ל הם נכסי צאן ברזל בספרות התורנית של ההלכה, המחשבה והאגדה. ספר "תפארת ישראל" למהר"ל הוא ספר יסוד שכל תלמיד ישיבה נתקל בו בשלב זה או אחר, ולו בשל חידושו הגדול של המהר"ל בספר הנוגע לקשר שבין התורה לבחירת עם ישראל.  ידועה שאלתו של  המהר"ל מדוע היה צורך לכפות את הר כגיגית על עם ישראל והרי הם עצמם אמרו נעשה ונשמע? ומסביר המהר"ל: 

אבל מה שכפה עליהם ההר שלא יאמרו ישראל אנחנו קבלנו התורה מעצמנו, ואם לא היינו רוצים לא היינו מקבלים התורה, ודבר זה לא היה מעלת התורה, כי התורה כל העולם תלוי בה, ואם לא הייתה התורה היה העולם חוזר לתוהו ובהו, ולפיכך אין ראוי שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל רק שהיה הקדוש ברוך הוא מחייב ומכריח אותם לקבל התורה שאי אפשר זולת זה שלא יחזור העולם לתוהו ובהו.

(מהר"ל , תפארת ישראל פרק ל"ב)

מטרת המהר"ל המקורית בחיבוריו הייתה להסביר את דברי חז"ל בלשון מובנת יותר, כך שכל דור יבין את הדברים לפי מושגיו. למרות זאת, לשון המהר"ל עצמה לא תמיד ברורה, ופעמים רבות שהוא כותב ברמזים המקשים על היכולת לרדת לעומקם של דברים.

על אלה באה לענות ההוצאה החדשה של הספר הכוללת ניקוד, פיסוק, חלוקה לפסקאות, השלמת ותיקון מראי המקומות, קביעת כותרות לכל פרק ופיסקה, סיכומי הפרקים, ועוד הערות ותוספות מועילות.
לכל אלה נוסף ביאור `קול חי` המבאר את לשון המהר"ל פיסקה מול פיסקה בלשון צחה בת ימינו מאת הרב אביגדור שילה ר"מ בישיבת אור עציון.

הספר יצא לאור בהוצאת הוצאת המכון התורני אור עציון.

 

יעקב פוטרמן הינו ספרן , מידען ועורך ספרים. המעוניינים בסקירה על ספר, וכן להעביר הערות והארות:  yaacovpu@gmail.com