תרמו לצהר

הכשרה ושימוש במיקרוגל

מאת הרב משה ביגל

הבהרה:

בפינתנו בשבוע שעבר כתבנו כי ניתן להשתמש במשחת שיניים שאיננה כשרה. דין זה נכון בכל ימות השנה מלבד פסח. בנוגע לשימוש במשחת שיניים המכילה חמץ בפסח, הרי שמדובר בדין אחר וחמור יותר ובזה נעסוק, בע"ה, לפני פסח.

 

שאלה:

במקום העבודה שלי מוצב, לטובת העובדים, מקרר ובו כל אחד מהעובדים מאכסן את האוכל שהוא מביא מהבית. את האוכל מחממים במיקרוגל משותף לכולם. בהנחה שחלק מהאוכל שמחממים במיקרוגל איננו כשר (כל עובד מביא את האוכל מביתו), חלקו חלבי וחלקו בשרי, האם ניתן לחמם בו אוכל כשר שאותו אני מביא מביתי והאם יש הבדל בין אוכל בשרי, חלבי או פרווה לעניין זה?

 

תשובה:

השימוש במיקרוגל נפוץ כיום לבישול בהגדרתו ההלכתית (מאכלים עם נוזלים) וגם לאפיה בהגדרתה ההלכתית (מאכלים ללא נוזלים). מכאן שיש להתייחס למכשיר זה כדין תנור שאופים בו ודיני המיקרוגל דומים לדיני המעבר לכתחילה מבשרי לחלבי בתנור, או לדיני שימוש, בשעת הדחק, בתנור טרף לצורך אפיה כשרה.

 

שימוש לכתחילה – במיקרוגל ביתי.

במכשיר מיקרוגל מותר להשתמש לבשר ולחלב בתנאי שהמאכל, או הבשרי או החלבי, יהיה סגור הרמטית ומכוסה בכלי בקביעות בזמן החימום או הבישול . במידה ומשתמשים במיקרוגל בקביעות בצורה שבה גם מאכלי הבשר וגם מאכלי החלב מכוסים הרמטית, הרי שמאכל פרווה שיתבשל במיקרוגל אפילו כשהוא מגולה, יהיה מותר באכילה גם עם בשר וגם עם חלב (יו"ד קח א,ב,).

מיקרוגל שמשתמשים בו לחימום או בישול של מאכלי בשר גלויים ורוצים לחמם בו מאכלי חלב גלויים, צריך להכשירו. ההכשרה נעשית לאחר המתנה של  24 שעות בין שתי פעולות הבישול וכן ע"י הרתחת מים חמים בתוכו. כך גם מכשירים מיקרוגל שנטרף בשוגג. (ע"פ שו"ע יו"ד צב ח וקח א וכן הם הוראות המכון המדעי טכנולוגי להלכה בירושלים).

את צלחת הזכוכית של המיקרוגל צריך להכשיר בנפרד, במקרה והניחו עליה ישירות את הבשר או החלב או המאכל הטרף. הכשרת כלי זכוכית שנויה במחלוקת הפוסקים. יש אומרים שזכוכית איננה בולעת כלל ולכן אין צורך להכשירה אלא רק לשטוף אותה במים וסבון היטב. כך גם פוסק מרן ה"מחבר" ומנהג הספרדים. יש אומרים שזכוכית דינה ככלי חרס מפני שהיא עשויה מחומרים דומים לחרס (סוגי אדמה ומים שנאפים בתנור), ולכן אין אפשרות להכשירה כלל. כך פוסק הרמ"א ומנהג האשכנזים. (שו"ע או"ח תנ"א כ"ו)

יחד עם זאת, גם למנהג האשכנזים ניתן להכשיר את צלחת הזכוכית ע"י הגעלה ברותחים כאשר אין אפשרות אחרת, לדוגמא: משום שלא ניתן לקנות צלחת חדשה או מפני שהיא יקרה. (מנחת יצחק א פו,  ציץ אליעזר ח כ"א. סידור פסח כהלכתו בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א)    

 

שימוש במיקרוגל בדיעבד – במקום העבודה.

בדיעבד, כאשר מדובר על שימוש במיקרוגל במקום העבודה או בחדרי אירוח (צימרים) ואין אפשרות להכשיר את המיקרוגל לפני השימוש (כי אין אפשרות להמתין  24 שעות), ניתן להכשירו גם ע"י מים בתוספת חומר שטעמו פגום.  אם האדם חושש להשתמש בחומרים שכאלה משום שהם עלולים לפגוע במיקרוגל (בפרט במיקרוגל שאינו שלו), הרי שאין צורך להכשיר את המיקרוגל וניתן להשתמש בו שימוש זמני, גם אם הוא טרף, וכל זה כאשר מכניסים את המאכלים כשהם סגורים הרמטית בקופסה. כך  אין חשש שהמאכל יבלע מאדי המאכלים שאינם כשרים או מחתיכות מאכל שנדבקו לתקרת המיקרוגל או לקירותיו.

בדרך כלל אסור להשתמש בכלי טרף אפילו לשימוש ללא בישול, אפילו בשימוש קר שאינו בולע מהכלי הטרף, מחשש שמא ישכח ויבשל בו. אולם שימוש ארעי בשעת הדחק הותר כל עוד אין אפשרות אחרת והשימוש נעשה בתנאים ובצורה שלא תטריף את המאכל ( שו"ע או"ח תנ"א ב ובמשנה ברורה ט"ז). 

דין דומה יש גם לחימום בתנור טרף במקום העבודה או בתנור קטן (טוסטר אובן). גם בהם יש צורך לכסות היטב את המאכל ברדיד  אלומיניום עבה (או במספר שכבות של רדיד דק), או להשתמש בכלי סגור היטב שניתן להכניסו לתנור ולהקפיד שלא יהיה מגע של הכלי בדפנות התנור.

לגבי הכשרת מיקרוגל ממאכלי חמץ לקראת הפסח, נעסוק בע"ה, לפני הפסח.      

 

הרב משה ביגל הוא רבה של מיתר ומרבני 'צהר' לשאלות: mbiegel53@gmail.com