תרמו לצהר

כשרות בבתי מלון בישראל

מאת הרב משה ביגל

לקראת תקופת הנופש בה יוצא בית ישראל לאגור כוחות ולטייל במרחבי ארצנו הקדושה, נעסוק מעט בנושאי כשרות המאפיינים את בתי המלון בארץ.

 

חימום מזון בשבת

רבים מהנופשים בבתי המלון בישראל נתקלים בתופעה שבה מוגשים בסעודות השבת (ביום השבת עצמו) מאכלים חמים הכוללים גם מרקים או רטבים. הנופשים, שומרי השבת, שאינם רגילים לעשות כן בבתים, שואלים את עצמם כיצד הדבר מותר, והאם מותר לאכול מאכלים אלו.

להלכה נפסק כי מותר לחמם מאכל יבש ומבושל כל צורכו בשיטות חימום המיוחדות לשבת. ישנם המתירים חימום ישיר על גבי פלטה לשבת (הר צבי או"ח קלו,יחווה דעת ב מה), וישנם המתירים רק על גבי כלי המונח על הפלטה (שש"כ א לו). דינים אלו נאמרו רק במאכל יבש שהתבשל כל צורכו, אולם לגבי מאכל לח שהתקרר נפסק כי אין לחממו בשום צורה בשבת. (שו"ע או"ח שיח ד). רק לשיטת הרמב"ם (מנהג של חלק מיהודי תימן) מותר לחמם בשבת משקה קר שהתבשל כל צרכו.(שבת כב ח).

ברוב בתי המלון פותרים בעיה זו באחת משתי הדרכים הבאות: שיטה אחת היא להגיש ביום השבת מאכלים שחוממו בשבת שאין בהם רוטב כשאת מעט הרטבים שיש להגיש, מניחים על פלטת השבת עוד מלפני כניסת השבת עד לסעודת הבוקר. שיטת חימום זו מותרת לכל הדעות. (שו"ע או"ח רנג א)

השיטה האחרת, הרווחת ברוב בתי המלון, היא שימוש בגוי של שבת המניח את הנוזלים בשבת על פלטה כבויה הנדלקת לאחר זמן באמצעות שעון שבת, וכל המאכלים מתחממים.

יש לציין כי שימוש בגוי של שבת נאסר ע"י חז"ל בכדי שלא  תעשה השבת כיום חול (רמב"ם שבת ו יא). יחד עם זאת, חכמים התירו אמירה לנוכרי לחלל שבת בשביל ישראל, כאשר מתקיימים תנאים מסוימים כמו הפסד מרובה. אז מותר לרמוז לנוכרי על הצורך במלאכה כשהוא מבין מעצמו מה עליו לעשות (שו"ע שז יט . משנה ברורה ס"ק סח-סט. וסימן של"ד כו ומשנה ברורה ס"ק סט ). היתר זה משמש את רוב בתי המלון לצורך העסקתו של גוי של שבת בטיפול בתקלות ותיקונים שאי אפשר היה לעשותם לפני השבת. ההנחה היא כי תקלה שלא תתוקן בשבת עלולה לגרור הפסד מרובה שינבע מתלונות האורחים וסוכני הנסיעות, דבר שיביא לביטולים ולפגיעה במלון. זהו גם הסעיף ממנו נגזר ההיתר לגבי חימום האוכל בשבת על ידי גוי המניח את התבשילים על פלטה כבויה שנדלקת ע"י שעון שבת (בית אפרים או"ח כא  שמירת שבת כהלכתה א כו, לא ח). יחד עם זאת, ראוי לדעת כי קשה למצוא היתר לשימוש הסוחף בגוי של שבת במטבחי בתי המלון, במיוחד כאשר הגוי לא רק מניח את התבשילים אלא גם מדליק את הפלטה או את ארון החימום.

מכאן שראוי ורצוי לבדוק ולשאול את משגיח הכשרות הממונה על המלון, לפני השבת או במהלכה, על נושא הכשרות ושמירת השבת במטבח המלון. התעניינות האורחים בנושאים אלו לא רק שתעלה את קרנו של המשגיח בעיני הנהלת המלון, אלא גם תגביר את כוחו בפועל בצמצום השימוש בגוי של שבת. התעניינות האורחים תגביר ללא ספק גם את המודעות של הנהלת המלון לצורך לשדרג את רמת הכשרות בכלל. כך מגבירים בפועל את כוחו והשפעתו של הציבור הדתי בחיי העם במדינת ישראל בדרכי נועם. הדברים נכונים במיוחד בכל הקשור לקבוצות אירוח או בהזמנת אירועים גדולים מראש, בהם ניתן לברר ולשאול שאלות בתחום הכשרות לפני הזמנת האירוח.

לאחרונה הומצא מכשיר משולב מיוחד למטבחים ציבוריים הפוטר את בעיית החימום של מאכלים נוזליים בשבת, ובכך גם מפחית את הצורך בשימוש בגוי של שבת (שהותר רק בהפסד מרובה, כנ"ל). מדובר במכשיר שהוא למעשה גם מקרר וגם תנור. האוכל המבושל מוכנס למכשיר לפני שבת והוא נשמר בתוכו בקרור, עד לשעה שנקבעה מראש בתכנות מלפני השבת שבה הופך המכשיר ממקרר לתנור המחמם את המאכלים. כך קורה שלא נעשית שום מלאכה בשבת, וזאת מכיוון שהמאכלים נשארים באותו מקום בו הונחו מלפני השבת, אלא רק המקום עצמו משנה את תכונותיו מחימום לקירור. מכשיר זה כשר לכל הדעות (גם לשיטת החזו"א ס לח ס"ק ב , מלמד להועיל אה"ע נח, הר צבי טל הרים מבשל ג ושמירת שבת כהלכתה א ס"ק עג בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל) והוא אושר לשימוש ע"י המכון המדעי טכנולוגי להלכה בראשות הגרל"י  הלפרין שליט"א וכן ע"י רבה של רמת גן הגר"י אריאל שליט"א, גדולי הפוסקים וכן ע"י הרבנות הראשית לישראל. מסיבות שאינן לגופו של עניין ולגופה של הלכה אלא כניעה פוליטית גרידא, הביאו לכך שלא ניתן אישור סופי לשימוש בארון קירור – חימום זה. תפקידו של הציבור הדתי לאומי, שהוא הציבור היחידי שנזקק לשרותי הכשרות של הרבנות, ללחוץ על הרבנות לאשר מכשיר זה באופן סופי כך שניתן יהיה לשדרג את שמירת הכשרות בענף המלונאות בישראל. רק כך תחלץ עצמה הרה"ר מהשפעות פוליטיות של גופים קיצוניים שגם כך אינם נזקקים לשירותי הכשרות של הרבנות הראשית.

 

הרב משה ביגל, רבה של מיתר ומרבני 'צהר'