תרמו לצהר

שו"ת החופש הגדול

מאת הרב בניהו ברונר

ברכת שהחיינו בימי בין המיצרים

המחבר בשולחן ערוך (תקנ"א יז) פוסק: "טוב ליזהר מלומר שהחיינו בבין המצרים על פרי או על מלבוש".  סיבת הדבר היא מפני שאלו ימי פורענות ולכן לא ראוי לומר בהם "שהחיינו והגענו לזמן הזה". הגר"א חולק על הלכה זו וכותב שהיא חומרא יתרה, ולכן מכריע ה"משנה ברורה" כי ניתן לברך ברכת "שהחיינו" בשבתות של בין המצרים וכן בראש חודש (רעק"א). 

לכן פירות שיש חשש שלא ימצאו לאחר תשעה באב (דובדבנים, ליצ'י, פטל ועוד) ניתן לברך עליהם שהחיינו אם ניתן לשומרם עד שבת, וכך יש לעשות.

 

חידוש בגדים בבין המיצרים

מאחר ובזמננו רוב האנשים אינם מברכים שהחיינו על בגדים חדשים, הרי שמותר לקנות ולחדש את כל הבגדים עד ראש חודש אב. מראש חודש אב נהגו שלא לקנות בגדים חדשים ובוודאי שלא לחדשם. יחד עם זאת, אם קיימת מכירת "סוף עונה" או מבצע אחר בימים אלו, ואם לא יקנו כעת יפסידו ממון, הרי שמותר לקנות וזאת כיוון שחכמים לא גוזרים במקום הפסד. יחד עם זאת אין לחדש את הבגדים אלא לאחר ט' באב. ילדים קטנים הזקוקים לבגדים רבים, מותרים בקניה וגם בחידוש אפילו בתשעת הימים.

חתונה שתתקיים מיד אחרי תשעה באב, מותר לקנות עבורה בגדים גם בתשעת הימים אם לא יספיקו להתארגן אחרי תשעה באב, או שיש חשש שלא ימצאו בגדים מתאימים. אם אין חשש הרי שראוי להמתין עד לאחר ט' באב.

 

משא ומתן בבין המיצרים

באופן כללי אין כל מניעה מלהמשיל ולעסוק במשא ומתן במהלך ימים בין המיצרים. עם זאת כותב המחבר בשו"ע: "מראש חודש עד התענית ממעטים במשא ובמתן". מוסיף ע"כ ה"משנה ברורה": "יש מן הפוסקים דס"ל דהיינו שלא ישא במו"מ של שמחה כגון לקנות כלי כסף או צרכי חופה וכדומה אבל סתם מו"מ אין צריך למעט כלל ויש דס"ל דכל מו"מ צריך למעט בעת הזאת ולא יעסוק אלא כדי פרנסתו …ובזמנינו נהגו להקל בכל זה משום דהכל נחשב כעת כדי פרנסתינו".

מכאן שגם בט' הימים מותר להמשיך בעבודה רגילה גם השכירים וגם העצמאים. בכלל "קניית כלי כסף" שעליהם מדבר המשנ"ב נמצאים מכשירים חשמליים יקרים או חביבים לאדם כמו מכונית חדשה או רהיטים, יש להמנע מלקנותם או להזמינם מראש חודש אב. מותר להזמין לפני ראש חודש למרות שבעלי המלאכה יכינו אותם אחרי ראש חודש (שהרי להם מותר לעבוד לצורך פרנסתם), אולם אם ההזמנה מוכנה עוד לפני ט' באב, אין להסכים לקבלה עד אחרי התענית.

 

קניית חפצים יקרי לצורך פרנסה

איסור קניית כלים הוא רק כשקונה לשם נוחיות או ייפוי הבית, אולם אם קונה לצורך פרנסתו כגון שהזמין מכונית מסחרית חדשה לצרוך עבודתו או מכשיר לשימוש הבית כגון מכונת כביסה או מקרר שהתקלקלו או מזגן שמקל על החום בימי הקיץ, הרי שבכל אלו יש להקל.

כמו כן אין איסור בקניית כלי בית רגילים שמיועדים לשימוש יום-יומי כמו כלי בישול או אכילה.

 

קוסמטיקה בימי בין המיצרים

איפור ותכשירים קוסמטיים מותרים בשימוש במהלך ימי בין המיצרים. כמו כן מותר לעבור טיפולים קוסמטיים בימים אלו. יש שאסרו ליטול ציפורניים בשבוע שחל בו ט' באב, אולם יש גם מתירים. להסתרק מותר וכן להתאפר באיפור שרגילים בו בימי החול במשך כל ימות השנה. מאיפור מיוחד יש להימנע. טיפולים קוסמטיים שיש בהם רפואה מותרים. טיפולים שמטרתם יופי ואסטטיקה בלבד יש לדחות עד לאחר התענית. מותר לנשים להתבשם בימים אלו וכן לגברים הנוהגים להשתמש במי קולון.

 

תורה בבין המיצרים

ממעטים בשמחה בימים אלו דווקא בדברים של רשות אבל בעבודת ה' כמו תורה ותפילה יש לעשותם בשמחה, ויש כתבו בספרי חסידות שדווקא בימים אלו הזמן מסוגל להתקרב אל ה'. יש להרבות בימים אלו באהבה יתרה בין אדם לחברו על מנת לתקן את עוון שנאת החנם שגרם לחורבן בית המקדש שייבנה במהרה בימינו.

 

הרב בניהו ברונר הוא נשיא ישיבת ההסדר בצפת וראש בית ההוראה של ארגון רבני 'צהר'