תרמו לצהר

צהר והבחירות למועצת הרבנות הראשית

מאת צהר

ביום שלישי כ"ג אלול יבחרו 150 איש את חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל. מעבר לשני הרבנים הראשיים ושלושת רבני הערים: חיפה, תל אביב ובאר שבע, יבחרו עשרה רבנים חדשים, חמישה אשכנזים וחמישה ספרדים. לאחרונה התקיימה פגישה ביןהרב שמואלאליהורבה שלצפת בןמרן הגאוןהרב מרדכיאליהושליט"א, לביןהרב דודסתיורבה של שוהם וממנהיגות רבני צהר.הרב אליהושכיהן בקדנציות האחרונות במועצת הרבנות הגיב בסיפוק על האפשרות של הזרמת דם חדש וצעיר למועצה, "מבחינתי" אמרהרב אליהו"כניסתך למרוץ למועצה נותנת גם לי כח ונותנת גם לי כח ונוטעת בי תקווה שיחדיו נוכל באמצעות מסגרת חשובה זו לקדם את העניינים התורניים, יהודיים והלאומיים ביתר שאת וביתר עז".

שיתוף הפעולה בין השניים המבטאים מגוון בקהילת הרבנים הציונית דתית, יש בו בשורה שאינה רק טקטיקה לקראת בחירות. שני הרבנים חבשו את ספסלי אותו בית מדרש, שניהם תלמידי מרכז הרב, שניהם משמשים ברבנות ובמרבית הסוגיות העומדות על הפרק הם רואים עין בעין את דרכי ההתמודדות איתם. בפגישה נכח גםחיים פלקהפועל למען בחירתם אשר הוסיף ואמר: "שיתוף הפעולה בניכם יש בו מופת בעזרת ה' לשיתופי פעולה עתידיים של מנהיגות ציונית דתית בכלל ושל מנהיגות רבנית בפרט".

הרב דודסתיושנכנס למרוץ ברצינות הראויה ביקש ללמוד מניסיונו שלהרב אליהו ולהיעזר בו גם בעתיד. הרב סתיו הזוכה לתמיכת רבני צהר ובעקבות כך לתמיכתם של רבנים מנציגי הציבור הנמצאים בגוף הבוחר, אומר: "כניסתי שלי ושל מה שאני מבקש לייצג למרוץ יש בה אמירה של רצון כן של השתלבות ומאמר להשפעה מבפנים, אני אכן מקווה ללמוד מניסיונם של אחרים ובאם אבחר אהיה בעזרת ה' שליח נאמן של הציבור על כל גווניו".