תרמו לצהר

עניין של חינוך

מאת הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ'

משנה: לפני שמתחילים בפעולות גדולות למיגור האלימות, מציע הרב הרשקוביץ, שר המדע וחבר וועדת השרים לענייני אלימות, לשים לב לעבודה שרוב ההתפרצויות האלימות מתרחשות בחופשות, ומתוך כך להכיר ולחזק את מערכת החינוך שמונעת אלימות במהלך כל השנה.

 

רבים מתחבטים בסוגיית האלימות, שלמרבה הבושה והצער פוקדת את מדינתנו חדשות לבקרים. הנסיון למצוא את הגורם לפריחת האלימות בגורמי האכיפה השונים, קרי: המשטרה, הפרקליטות ובמערכת בתי המשפט נדון לכשלון. הללו אולי אינם נקיים מאחריות, אולם מדינה וחברה אינן יכולות להטיל את יהבן רק על רשויות אלה. הטיפול והמניעה של האלימות נעוצות בראש ובראשונה בחינוך.

באומרי חינוך אינני מתכוון דווקא למערכת החינוך. כלל הורונו חכמינו: "הבטלה מביאה לידי שעמום", והכל יודעים מה תוצאת השעמום, וכך כותב האדמו"ר מפיאסצ'נה כתב בספרו "צו וזרוז" (פסקה ט):

"נפש האדם אוהבת להתרגש, לא על שמחה לבדה, רק גם סתם להתרגש אוהבת היא. אף להתרגש בעצב ובכיה רוצה היא. אוהב האיש לראות מראות איומות ולשמוע מעשיות נוראות עד כדי לבכות כדי להתרגש על ידן. חוק וצורך הנפש היא, כשאר חוקותיה וצרכיותיה. לכן, רק האיש המשלים חוקה זאת בעבודה ובהתרגשות התורה והתפילה שומר נפשו… מי שעבודת קדשו בלא התרגשות היא, אז או שתבקש לה הנפש התרגשויות אחרות, זולות, אף של עבירה, כדי להשלים חוקה, או שסוף כל סוף תחלה אחת ממחלות הנפש, מחוסר אחת מצרכיותיה".

לא בכדי ישים לב המתבונן על לוח השנה כי הפריחה הקיצונית של ההתנהגויות האלימות היא דווקא בתקופות החופש. עובדה זו עומדת כנגד כל המשמיצים והמספידים של מערכת החינוך. אדרבה: הללו חבים לה תודה גדולה ולו רק בשל העובדה שמערכת החינוך מונעת אלימות, מעצם התעסוקה והעניין שהיא מספקת. יחד עם זאת, ברור הדבר כי לא רק השעמום מחולל אלימות אלא גורמים רבים נוספים כמו האלכוהול, שנמכר ברחובותינו כמעט ללא פיקוח. תחושות של אפליה, קיפוח וייאוש החוברות לצורך בפורקן, נמהלים כולם יחד לכדי חומר נפץ חברתי תת-תרבותי גדול, והתוצאות העגומות ידועות.

דומני כי מתווה שונה של מערכת החינוך, שהיא, כאמור, הנקודה הארכימדית בסוגיית מניעת האלימות, עשוי להנמיך משמעותית את להבות הטירוף. יום לימודים ארוך המשלב בתוכו ארוחה חמה לכל ילד וכן פעילות גופנית כחובה, עשויים להשפיע השפעה של ממש על ילדינו.

יתר על כן, ברור לחלוטין כי החופשה הגדולה אוכלת בנוער ומשפיעה עליו בצורה קטסטרופאלית. קיצור החופשה הגדולה, או לכל הפחות פיצולה לשתי תקופות זמן שגם בהן ישולבו פעילויות חובה על כל ילדי המדינה, עשויים לתרום תרומה ניכרת במניעת אלימות. פעילויות אלה יכללו סיורים רגליים והעצמת ערכי הרוח והמורשת מחד, ומאידך יאפשרו לנוער לפרוק אנרגיות בצורה חיובית.

כאמור, כל אלה עשויים לעזור, אולם אין ספק כי יותר מכל דרוש שינוי משמעותי-ערכי בחברה בה אנו חיים. קידוש של ערכי חומר נבובים, של דמויות ריקות מתוכן מחד ומלאות בגסות ויוהרה מאידך, מדרדרים אותנו ומרחיקים אותנו מכל שייחד את עם ישראל לדורותיו. בכדי לחזור ולהיות אומה בעלת שאר רוח, חזון ושאיפות רוחניות נשגבות, יש לעשות שינוי חד.

לא ניתן להטות את הרוח הנושבת בעם מן הקצה אל הקצה באופן מיידי. די בכך שנשנה במקצת את אורח מחשבתנו, ונבקש למתן את דיבורינו והתנהגותנו לצד הנחלת ערכי רוגע ונימוס.

עם ישראל הצטיין בשכליותו ובאצילותו גם כאשר התגורר בין הפחותים שבעמים, וכולנו תפילה שישוב למסלול כזה. אך לא די בתפילה, ומאמצינו לקדם את ההשכלה, את השוויון בחברה ואת קדושת היחסים שבין איש לרעהו יישאו פרי, ב"ה.

 

הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ הוא שר המדע והטכנולוגיה בממשלת ישראל וחבר וועדת השרים למניעת אלימות