תרמו לצהר

מה לעשות? לעשות!

מאת הרב אלי שיינפלד

משנה: עוצמתו ותפקידו של יצר העריות וההתמודדות הראויה עמו ( חלק ד')

 

שאלה: האם יש עצות והדרכות מעשיות בעזרתן יהיה קל יותר לצלוח את ההתמודדות עם היצר?

 

 ראשית יש לידע כי אכן ההתמודדות עם היצרים כולם ובפרט עם יצר המין היא כלל לא פשוטה, ולכן אין טעם לצפות ל 'נוסחת פלא' שבעזרתה ייעלמו הקשיים. אולם, למרות שאין נוסחה שכזאת, עדיין ניתן להצביע על כיוון משמעותי בעזרתו ההתמודדות תהיה קלה יותר.

כשם שברפואת הגוף המחקר עוסק בשלבי ריפוי המחלה, ובמקביל מחפש דרכים גם בתחום הרפואה המונעת כמו בנושא פעילות גופנית ותזונה נכונה, כך גם בתחום הרוחני אנו פועלים לא רק במישור התיקון המיידי אלא גם בפיתוח דרכים שיסייעו לנו מליפול במכשלות עתידיות.

מהי "הרפואה המונעת" בתחום הרוחני?

הגמרא במסכת שבת דורשת את דברי הכתוב "והבור ריק אין בו מים" –"מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו". הגמרא מלמדת כי אין 'ריק' מוחלט; היכן שאין מים מופיעים נחשים ועקרבים ושאר מיני מזיקים.אם משליכים משל זה למציאות, הרי שהגמרא מבקשת להראות לנו כי בחיים אין מצב של "ואקום". חיים חסרי משמעות ותוכן בהכרח מובילים לנפילות ולכישלונות. הנפילה והחיסרון הם פועל יוצא של שעמום ובטלה. כשאין לי מה לעשות ומשעמם לי, אני תר אחרי ריגושים, וכך אני נמשך אחרי היצרים מתוך ציפייה שהם ירגשו אותי. לאט לאט (ולפעמים מהר מהר) אני נופל ומתייאש. על פי רוב הנפילות נגרמות מתוך מרחב של חיים ריקניים חסרי משמעות ותוכן. מדוע?

יצר המין הוא יצר החיים, והבטלה והריקנות הם ההפך הגמור מיצירת חיים. בעל ה"כלי יקר" בפירושו לפרשת בראשית ממשיל את יצר הרע לזבוב. זבוב לא יכול להזיק או ללכלך את המזון כל עוד לא נפגמת שלמותו של המזון. כאשר המאכל נפגם והתקלקל, הזבוב יכול להיכנס ולהבאיש את טעמו ואת ריחו. כך גם לגבי יצר הרע: כל עוד לא נפתח לו הפתח דרכו יוכל להיכנס, לא יוכל היצר להסית ולהדיח. הפתח הזה לא נפתח כל עוד האדם עסוק בפעילות מתמדת, בלימוד תורה, מעשי חסד ונתינה, פעילויות של פיתוח כישרונות ויצירה ואפילו אם מדובר בפעילות ספורטיבית חזקה. כל עוד האדם ממלא את חייו בפעילויות ובמעש, יצר הרע מתקשה לחדור לחלל חייו המלאים, כאשר השעמום והבטלה חודרים אל מסגרת החיים של האדם, או אז דרכו סלולה ובקלות רבה הוא יוכל לשכון תדיר אצל האדם.

נמצאנו למדים כי ניתן להתמודד עם אתגרי היצר ולמנוע מכשלה עתידית על ידי מילוי שעות היום במעש כדברי הרמב"ם: "יסיע ליבו מדברי הבאי והשחתה, ויפנה לדברי תורה שהיא "איילת אהבים, ויעלת חן'". מכאן שלכל הפחות יש למלא את שעות היום בעשייה כלשהי ולא בבטלה ובריקנות, וככל שיבנה האדם חיים מלאי תוכן ומשמעות, כך הוא גם יצליח לבטא את עוצמתו החיובית של היצר כבר בשלבים המוקדמים של חייו.

כמובן בנוסף להשתדלות הרבה ולעשייה הברוכה אסור לשכוח להתפלל לפני הקב"ה שיעזור לנו בהתמודדות ויצילנו מיצר הרע ומכל מיני קלקולים ונפילות אפשריות.

כל הנאמר לעיל הוא בבחינת רפואה מונעת, אך מה קורה כאשר למרות המאמצים הגדולים והנסיונות לעמוד בקשיים נופלים שוב ושוב? על כך ועוד בעזרת ה' בפעם הבאה.

 

הרב אלי שינפלד הוא ר"מ בישיבה התיכונית במעלה אדומים. לתגובות: elidid@gmail.com