תרמו לצהר

קבלת פנים צוננת

מאת הרב אלי שיינפלד

שאלה: האם תמיד ניתן לעמוד בניסיונות? האם אין מקרים בהם ברור שהניסיון "גדול" עלי וברור לי שאני אכשל בו?

 

תשובה:  הייתה פעם כיתה שכל בית הספר ידעו עליה כי תלמידיה 'בעייתיים'. התלמידים אהבו לעשות מעשי קונדס ותעלולים למורי הכיתה, דבר שגרם לכל מי שנכנס לכיתה לברוח ממנה די מהר. אחת לכמה זמן נשלח לכיתה מורה חדש לנסות את מזלו – אולי יצליח ללמד ולהשליט סדר ומשמעת בכיתה, אולם פעם אחר פעם עזבו המורים את הכיתה.

באחד הבקרים הגיע שוב מורה חדש לכיתה. גם הפעם החליטו התלמידים השובבים להפתיע את המורה ולהכין לו "קבלת פנים" מיוחדת. לקחו דלי מלא במים ושמו אותו על מדף מעל משקוף הדלת וחיכו שהמורה ייכנס. לא עבר זמן רב והצלצול נשמע, ומקצה המסדרון נראה המורה החדש כשהוא מתקדם לעבר הכיתה. כשהדלת נפתחה, הדלי נפל והמים נשפכו על המורה שמצא עצמו רטוב עד לשד עצמותיו ושרוע חסר אונים על הרצפה לאחר שהחליק מהמים. שקט השתרר בכיתה. עיני כל התלמידים היו נשואות למורה. כיצד יגיב? האם יכעס? יצעק? יברח? המורה נעמד, ניער את טיפות המים שעל בגדיו ואמר: "תלמידים יקרים, תודה רבה לכם על קבלת הפנים הצוננת. בשיעור הראשון שלנו ביחד נלמד איך קמים מנפילות". התלמידים שמעו וחייכו במבוכה.

בשבוע שעבר ראינו כי כל אדם נתון בניסיונות תמידיים, כשמטרת הניסיונות היא טובתו של המנוסה; בכדי לרוממו ולהעצים את כוחותיו. אולם האם תמיד ניתן לעמוד בניסיון? האם אין ניסיונות קשים מדי שמראש נועדו לכישלון, וממילא לא יתעצם המנוסה בהם?

התשובה היא "לא". אין נסיונות שנועדו לכישלון. כתוב במדרש רבה על הפסוק "ה' צדיק יבחן" – כי הקדוש ברוך הוא אינו מנסה אלא צדיקים, שנאמר "ה' צדיק יבחן," כלומר הניסיון עניינו לבחון את איש המעלה, ולגלות את תכונותיו הטובות. מכאן שאין ניסיון שנדון מראש לכישלון!

אולם, כמו תמיד, גם כאן הדברים אינם פשוטים כפי שנדמה במבט ראשון. לעיתים נראה לנו כי מי שבחיקו נפל הניסיון איננו מסוגל לעמוד בו, אולם האמת היא שלא תמיד אנחנו מבינים מה היה הניסיון. גם בסיפור בו פתחנו, המורה החדש עמד בפני ניסיון לא פשוט. נתבונן: מה היה הניסיון שלו? האם יכול היה המורה להימנע מההחלקה במים ומהרטבות הבגדים? ברור שלא. האם הוא נכשל בניסיון? גם פה התשובה היא שברור שלא, כי הניסיון לא היה האם המורה יחליק וייפול, אלא כיצד הוא יקום מהנפילה – ובעניין זה הוא עמד בהחלט ובגדול. המורה לימד את תלמידי הכיתה כי ישנם מקרים בהם הנפילה בלתי נמנעת. במקרים אלו הגדולה היא לדעת כיצד קמים מהנפילה, באיזו דרך, באיזה עוצמה.

סיפור זה מלמדנו כי ישנם מקרים בהם האדם נופל בעל כורחו, וזאת  עקב חוסר יכולת אמיתית להתמודד עם המציאות הקשה. במקרים אלו הניסיון הוא לא אם האדם ייפול אלא האם וכיצד הוא יקום מהנפילה. אם האדם נופל ברוחו ומתייאש, הרי שהוא לא מצליח לעמוד בניסיון האמיתי. כדברי האדמו"ר מסלונים: "ואם נופל ברוחו אחרי שנכשל לא עמד בניסיון האמיתי, שהניסיון הוא לא עצם הדבר כי יתכן שזה באמת אין בידו להתגבר, אלא הניסיון אם יתחזק ודווקא בזה נכשל על ידי נפילת רוחו…"

מצד שני אם האדם קם ומתעצם, הרי שהוא עומד בניסיון ומתעלה על ידו.

נמצאנו למדים כי כל אחד יכול לעמוד בניסיון, השאלה הגדולה היא מהו הניסיון שבו מנסים אותך! עלינו להשתדל מראש שלא ליפול, ובה בעת לדעת כיצד לקום מהנפילות (אם כבר נפלנו). זהו ניסיון לא פחות משמעותי. ומתוך הנפילה – קימה, ומתוך הקימה – שמחה גדולה.

 

הרב אלי שיינפלד, ר"מ בישיבה התיכונית במעלה אדומים