תרמו לצהר

לוז תעצומות תשפ"א

יח אלול תש"פ          .2020 7.9

כה אלול תש"פ          .14.9.2020       שבוע אחרי שבוע!!

חגי תשרי

כד תשרי תשפ"א       12.10.2020

ח חשון תשפ"א         24.10.2020

כב חשון תשפ"א        9.11.2020

חנוכה

ז כסלו תשפ"א          23.11.2020

כא כסלו תשפ"א        7.12.2020

ו טבת תשפ"א          21.12.2020

כ טבת תשפ"א          4.1.2021.

ה שבט תשפ"א         18.1.2021

יט שבט תשפ"א        1.2.2021

ג אדר תשפ"א           15.2.2021

פורים

יז אדר תשפ"א          1.3.2021

ב ניסן תשפ"א           15.3.2021

פסח

כג ניסן תשפ"א         5.4.2021

ז אייר תשפ"א           19.4.2021

כא אייר תשפ"א        3.5.2021

שבועות

יג סיון תשפ"א          24.5.2021

כז סיון תשפ"א          7.6.2021.

יא תמוז תשפ"א         21.6.2021        סיום