תרמו לצהר

לוז תעצומות תש"פ

טז אלול תשע"ט             16.9.19

ראש השנה

ח תשרי תש"פ                7.10.19

יו"כ וסוכות

כט תשרי תש"פ              28.10.19

יג חשון תש"פ                 11.11.19

כז חשון תש"פ                25.11.19

יא כסלו תש"פ                9.12.19

יח כסלו תש"פ                16.12.19          שבועיים ברצף!

חנוכה

ט טבת תש"פ                 6.1.120

כג טבת תש"פ                20.1.20

ח שבט תש"פ                 3.2.20

כב שבט תש"פ               17.2.20

ו אדר תש"פ                   2.3.20

כ אדר תש"פ                  16.3.20

ה ניסן תש"פ                  30.3.20

פסח

כו ניסן תש"פ                  20.4.20

י אייר תש"פ                   4.5.20

כד אייר תש"פ                18.5.20

ט סיון תש"פ                  1.6.20

כג סיון תש"פ                 15.6.20

ז תמוז תש"פ                 29.6.20