תרמו לצהר

"פרחי רבנים" – היכרות עם עולם רבנות הקהילה לאברכים

רקע

לימודים לקראת סמיכה רבנית נפוצים מאוד בישיבות ובכוללים. בסיומם מקבל הלומד סמיכה לשמש כרב. בפועל, רק מעטים מקרב בעלי הסמיכה פונים להיות רבני קהילות. חלקם פונים לתחום החינוך, חלקם בוחרים במקצוע אחר, ורק מקצתם מחפשים לעצמם קהילה לשרת בה.

קיימים מספר גורמים לכך שאך מעטים בוחרים לשרת בקהילה. אחד מהם היא היכרות מצומצמת עם עולם הרבנות. לעתים אדם בוחר שלא להיות רב קהילה, מפני שהוא מכיר דפוס מסוים של קהילה או של רבנות והוא אינו מוצא את עצמו מתאים לזה. מטרתנו היא לחשוף את הרב למודלים שונים של קהילה ושל רבנות מתוך תקווה שיוכל לאתר את הדגם המתאים לו ושיהווה בעבורו אתגר ראוי.

מטרה

היכרות מעמיקה עם אפשרויות שונות של רבנות קהילה.

מה בתכנית?

במהלך ההשתלמות נפגשים המשתתפים עם קשת רחבה של רבני קהילה הפועלים בקהילות שונות ובאופנים שונים. בכל מפגש מגיע רב אחר ודן עם הקבוצה במרכיב רלוונטי של עולם הרבנות מתוך ניסיונו האישי.

בין הנושאים שיידונו:

  • למה להיות רב קהילה?
  • איך להכין את עצמי על מנת להיות רב מצליח?
  • הרב בעיני עצמו
  • גבולות הגזרה של העבודה הרבנית
  • קהילה – לקוחות, מעסיקים או שותפים?
  • מאפייני העבודה הרבנית בקהילות השונות
  • רבנות על הדרך – שילוב רבנות ומקצוע נוסף
  • משפחת הרב

פרטים נוספים

בתכנית עשרה מפגשים בני שלוש שעות. התכנית מיועדת לאברכים לקראת סיום לימודי הסמיכה או מיד לאחריה. טווח הגילאים הוא 32-25. מספר המשתתפים בכל קבוצה מוגבל ל-16 על מנת לאפשר דינמיקה מתאימה. בשנת תשע"ט תתארח התכנית באיזור הדרום.

עלות

משתתפי התכנית זכאים למלגה חד-פעמית.

להרשמה לחץ כאן