תרמו לצהר

כתיבת ספר תורה

לעילוי נשמת הרב דניאל בלר

We are so appreciative that you would like to be a part of the
Rabbi Daniel Beller Memorial Sefer Torah Project

A project to make a Sefer Torah available for Tzohar’s many educational activities seeking to bring Jewish Heritage to everyone, strengthening Jewish connection and identity in all sectors of our society

אנו מאוד שמחים שברצונכם להיות חלק מפרוייקט ספר התורה לזכרו של הרב דניאל בלר
פרוייקט שמטרתו לכתוב ספר תורה שיהיה לרשות הפעילויות החינוכיות הרבות של צהר שמטרתם להביא את היהדות לכולם ולחזק את החיבור לזהות היהודית בכל גווני האוכלוסייה.

Here is a link to recording of the memorial evening for Rabbi Daniel Beller z"l which took place on March17th 2021, gimel Nisan

להלן הקלטה של ערב האזכרה שנערך השנה, ג' ניסן, 17 מרץ 2021, יום היארצייט ה-5:

https://youtu.be/gY1T5WoOLvo

 

לשאלות נוספות בנושא ספר התורה:   For any question please contact us on rabbibellersefertorah@gmail.com