תרמו לצהר

לוז תעצומות תשפ"ד

מפגש מסתאריך לועזיתאריך עברי
128.8יא אלול
211.9כה אלול
318.9ג תשרי (צום גדליה)
49.10.23כד תשרי
523.10.23ח מרחשון
66.11כב מרחשון
720.11ז כסלו
84.12כא כסלו
918.12ו טבת
101.1כ טבת
1115.1ה' בשבט
1229.1יט שבט
1312.2ג אדר ראשון
1426.2יז אדר ראשון
1511.3א אדר שני
161.4כב אדר שני
1715.4ז ניסן
186.5כח ניסן
1920.5יב אייר
203.6כו אייר
להשלמות לפי הצורך17.6יא סיון