תרמו לצהר

כשרות קפה ותה של נכרים

מאת הרב משה ביגל

תיקון והבהרה:

בפינה הקודמת (לפני שבועיים) עסקנו בדיני כלים שבשלו בהם בשבת, ושם נכתב שיש פוסקים האוסרים לבשל בכלים אלו עד שיכשירו אותם. יש לבהיר כי איסור זה הוא רק לאנשים שבשלו בכלים אלו בשבת, אותם קנסו חכמים שהמאכל יהיה אסור באכילה וכן הכלים יחשבו לא כשרים . אולם לגבי אנשים אחרים הרי שמותר להם לבשל בכלים אלו לכל הדעות, לכתחילה. מכאן שאותו סטודנט דתי ששאל על השימוש בכלים הללו, התשובה היא שמותר לו, לכל הדעות, להשתמש בהם מכיוון שהוא אינו העבריין שבישל בהם בשבת. 

 

שאלה:

א. האם מותר להשתמש בקפה או בתמציות תה מתוצרת ערבית?

ב. האם מותר לשתות קפה או תה שנוכרי בישל ?

 

תשובה:

קניית קפה טחון או תה אצל הערבים- במדינות העולם השלישי קשה לסמוך על הכיתוב שעל אריזת המוצר, ולעיתים גם מוצר שכתוב עליו כי הוא 100% טהור, בפועל איננו כזה. הזיופים והרמאויות הנפוצים במדינות אלו הם פועל יוצא של אכיפה לקויה של החוק. יחד עם זאת, קפה טהור ותה המיוצרים אצל הערבים, או בכל מקום אחר בעולם,  נהוג לפסוק שאין בהם חשש תערובת, מאחר ולא נוהגים לערבב בהם חומרים מן החי או חומרים אחרים, ולכן מותר לקנותם בכל מקום בעולם. מכאן שמותר לקנות את הקפה, או התה, גם מערבים, וכל זה בתנאי שהקפה או התה הם ללא תוספות של טעם.

שתית קפה או תה  שבישל נוכרי- ראשית אין חשש שמא הקפה או התה בושלו בכלים של טריפה מכיוון שלא רגילים לבשל משקאות אלה בכל כלי, אלא רק בכלים מיוחדים (כגון קומקום או פינג'ן). יחד עם זאת, קיימת כאן סוגיה של בישולי נוכרים, כלומר האיסור שגזרו חכמים שלא לאכול תבשיל שבישל נוכרי, גם אם אין במרכיביו חומרים שאינם כשרים. הסיבה לאיסור זה הוא בכדי שלא נשתתף בסעודות שלהם וכתוצאה מהקרבה וההשתתפות בשמחה נבוא להתחתן עם בנותיהם (שו"ע יו"ד קיג). איסור זה הוא על כל תבשיל שנוכרי מבשל (כמובן שמדובר במקרה בו אין בתבשיל מרכיבים שאינם כשרים) בתנאי שאי אפשר לאכול אותו חי והוא תבשיל חשוב העולה על שולחן מלכים (כלומר נאכל בסעודות חגיגיות). האם קפה ותה נכללים בגדר זה?

ובכן, הדבר נתון במחלוקת הפוסקים. יש האוסרים מכיוון שקפה הוא מאכל שאי אפשר לאכול אותו חי ושותים אותו בסעודות חגיגיות (עולה על שולחן מלכים), אולם יש המתירים מכיוון שאינו נאכל בתוך הסעודה יחד עם הלחם אלא בסוף הסעודה כמשקה בפני עצמו, ועל משקה שכזה לא גזרו חכמים את גזירת האיסור של בישולי נוכרים. סיבה נוספת להקל היא הביטול של הקפה למים המהווים עיקר, ומים שהתבשלו ע"י נוכרי מותרים מכיוון שאפשר לשתות אותם גם ללא בישול (דרכי תשובה, יו"ד קיג  יא וכן הובאו אחרונים רבים שהתירו ביחוה דעת ד מב ).

למעשה: המהדרין בכשרות לא שותים קפה או תה שהתבשל ע"י נוכרים, אולם מצד עיקר הדין ולרוב מניין ובניין הפוסקים מותר לשתות משקאות אלה אצל נוכרים מאחר והדבר שנוי במחלוקת ומדובר באיסור דרבנן  שלגביו אנו פוסקים ספק דרבנן להקל (יחוה דעת ד מב).

 

הרב משה ביגל הוא רבה של מיתר ומרבני 'צהר'