תרמו לצהר

הג'לטין וכשרותו

מאת הרב משה ביגל

בממתקים, בגלידות ובמעדני חלב משתמשים לעיתים בחומר מקריש העשוי מג'לטין. חומר זה עשוי מעצמות או עורות בעלי חיים שמייבשים אותם וטוחנים אותם לאבקה. את העצמות מייבאים מהמזרח הרחוק (הודו), ויש בהן גם עצמות בעלי חיים שאינם כשרים. תפקידו של הג'לטין בתעשיית הממתקים הוא להקריש ממתקים רכים כמו סוכריות ג'לי, מרשמלו, טופי ועוד. בתעשיית החלב משתמשים בג'לטין כחומר מעניק מרקם בחלק ממעדני החלב והגלידות.

האם ניתן לאכול חומר שנעשה מעצמות בעלי חיים טמאים? וכן האם מותר לערבב את הג'לטין במאכלים חלביים?

 

ג'לטין מעצמות בעלי חיים

כאשר מייצרים את הג'לטין מעצמות בעלי חיים יבשים וללא בשר או עורות נחלקו גדולי הפוסקים בכשרותו. יש המתירים כיוון שמתייחסים לעצמות יבשות וחסרות טעם כאילו הם עץ או אבן. מאחר שעצמות אלה אבדו לגמרי את מהותם הקודמת כעצמות בעלי חיים, לכן אינם טריפה וגם אינם בשרים. (אחיעזר ג לג,ה .שו"ת חזון יחזקאל ה.  דברי יוסף ו. מלמד להועיל ב יו"ד כד. הר צבי יו"ד פג. פתיחה לציץ אליעזר ד .יביע אומר ח יו"ד יא).

אולם יש אוסרים הג'לטין זה מהחשש שמא לא התייבשו העצמות לגמרי וכן מהחשש שאולי כאשר מערבבים את העצמות עם מאכל הראוי לאכילה, הרי שחוזר לעצמות דין מאכל ולכן הג'לטין אסור(אגרות משה יו"ד ב כג כז. משנת אהרון א טז-יז. מנחת יצחק ה ה . הגר"מ אליהו שליט"א מובא בשו"ת עמא דבר עמ' קנב ועוד).

למעשה במאכלים המוגדרים כשרים משתמשים בג'לטין מעצמות יבשות (ניתן לזהות זאת ברשימת מרכיבי המזון לפי הכיתוב ג'לטין או ג'לטין כשר). במאכלים המוגדרים ככשרים למהדרין אין שימוש בג'לטין מעצמות בעלי חיים טמאים.   

 

ג'לטין מעצמות בהמות טהורות כשרות.

ג'לטין המיוצר מעצמות בהמות טהורות שנשחטו והומלחו כדין, ויובשו לפני שעשו מהם ג'לטין, מותר לכל הדעות וזאת מכיוון שמקורו בבהמות כשרות. ג'לטין שכזה הוא מוצר פרווה ומותר לערבבו גם במאכלי חלב, שכן העצמות יבשו והפכו להיות כעץ. (אגרות משה יו "ד ב כז . מוריה יט ה ו, וכן הדעות שהתירו ג'לטין מבעלי חיים טמאים). ג'לטין מעורות של בהמות טהורות כשרות שלא התייבשו לגמרי, הרי הוא בשרי ודינו כמו כל מוצר בשרי שאסור לערבבו במאכלי חלב. (אגרות משה יו"ד ב כז)

 

ג'לטין מדגים כשרים

ג'לטין דגים פותח ע"י מדענים דתיים מאוניברסיטת בר אילן (ומתגוררים בישוב מיתר בו גם אני מתגורר). בעבר היה ג'לטין שכזה נחשב ליקר בשל עלויות ייצור יקרות ותהליך ארוך שמטרתו להיפטר מריחם של הדגים. הפיתוח החדש הוזיל מאוד את הליך הייצור וכן את בעיית הריח, וכיום ג'לטין דגים נמכר במרכולים  במחיר שווה לכל נפש ומצוי במאכלים כשרים למהדרין.   

 

ג'לטין צמחי

ג'לטין צמחי עשוי מאצות ים או שרף של עצים, (מכונה גם "אגר אגר") ג'לטין שכזה כשר לכל הדעות ואין בו שום חשש.יחד עם זאת, השימושים בג'לטין שכזה מוגבלים שכן איננו גמיש וקריש והמרקם שלו שונה מג'לטין מעצמות.

גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.

 

הרב משה ביגל, רבה של מיתר ומרבני 'צהר'