תרמו לצהר

מערך ההשגחה של צהר

מאת צהר

בימים אלה בהם מצמצם מערך ההשגחה של 'צהר' את פעילותו למינימום, מצאנו לנכון לשוב ולדווח לציבור על פעילותו של מערך ההשגחה ולסכם את פעילותנו בנושא עד כה. כידוע לכל, הרבנות הראשית לישראל אפשרה עם תחילתה של שנת השמיטה לכל רב ורב לקבוע את נוהלי הכשרות לשנת השמיטה. החלטה זו הביאה להסרת תעודות כשרות באופן המוני ממאות בתי עסק בהרצליה,  פתח-תקוה, ראשון לציון וערים מרכזיות נוספות בארץ שבהם הרבנים החליטו שלא להעניק כשרות לבתי עסק המשווקים ירקות או מוצרים העשויים מירקות של 'היתר המכירה'.

רבני הציונות הדתית שראו בצעד זה מהלך ראשון לקראת קריסתו של מערך הכשרות של הרבנות, ופגיעה במוסד הרבנות הראשית אשר שמרה מכל משמר במשך עשרות שנים על החקלאות  היהודית במדינת ישראל, החליטו לעשות מעשה.

ניהלנו שיחות התייעצות רבות עם רבני הציונות הדתית, והגענו למסקנה שנכון יהיה להקים מערך השגחה שיעניק תעודות כשרות לתוצרת היתר מכירה למעוניינים בכך. קיבלנו עידוד רב מתגובות ציבור הרבנים.

פנינו לרבני הציונות הדתית: הרב צפניה דרורי שליט"א, הרב יעקב אריאל שליט"א, הרב דב ליאור שליט"א, והרב חיים דרוקמן שליט"א, בבקשה לעמוד בראש מיזם ההשגחה. הם מצידם שמחו על היוזמה והסכימו לעמוד בראש מערך ההשגחה.

בתוך פרק זמן קצר ביותר של כחודש, החל מערך ההשגחה לפעול על כל המשתמע מכך (תקציבים, צוות, נהלים וכדו'), ותעודות ההשגחה של רבני הציונות הדתית החלו להיות מחולקות.

אין לנו ספק כי פעילותה של 'צהר' בנושא העלתה את הסוגיה למודעות הציבורית. הבג"ץ שהוגש בנושא כמו גם הלחץ הציבורי שנוצר, גרמו בסופו של דבר לרבנות הראשית לישראל לחזור בה מהחלטתה ולאמץ את המודל שהציעה 'צהר' של מתן תעודות כשרות על ידי רבני הציונות הדתית בערים השונות.

יעידו על כך מאות תעודות כשרות שניתנו בשבועות האחרונים על ידי הרב דב ליאור שליט"א מטעם הרבנות הראשית לישראל למאות עסקים בערים שבהן הרב המקומי אינו מתיר תוצרת יהודית.

מאחר ונוכחנו שאכן נפתרה הבעיה, החליטה 'צהר' לצמצם את פעילותה בנושא תוך המשך מעקב אחר מימוש החלטת הרבנות הראשית. יחד עם זאת מערך ההשגחה של צהר ימשיך לתת מענה נקודתי במקומות בהם לא תפטר הבעיה באמצעות הרבנות וזאת על בסיס כוח האדם של ארגון הרבנים עצמו. השיקול המרכזי שעמד לנגד עיננו לאורך כל זמן פעילותו של  מערך ההשגחה היה לשמור על הרבנות הראשית לישראל ולחזק אותה ככתובת הממלכתית לטיפול בנושא הכשרות, ואנו שמחים שכך גם קורה כעת בפועל .

אנו שמחים לא פחות על כך שקולם של רבני הציונות נשמע ברור וצלול באופן שהכריח את שינוי המצב, וכל זאת מתוך תקווה שבשנות השמיטה הבאות לא נזדקק לכך.