תרמו לצהר

נשארים ומתגדלים

מאת הרב ד"ר אופיר כהן

הגמרא במסכת ברכות (ו,ע"ב ) מתארת לנו מצב בו אדם שרגיל לבוא לבית הכנסת ונעדר יום אחד הקב"ה שואל עליו :

אָמַר רַבִּין בַּר רַב אַדָא אָמַר רַבִּי יִצְחָק, כָּל הָרָגִיל לָבוֹא לְבֵית הַכְּנֶסֶת וְלֹא בָּא יוֹם אֶחָד, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַשְׁאִיל בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר, (ישעיה נ) "מִי בָכֶם יְרֵא ה' שֹׁמֵעַ בְּקוֹל עַבְדּוֹ אֲשֶׁר הָלַךְ חֲשֵׁכִים וְאֵין נֹגַהּ לוֹ". אִם לִדְבַר מִצְוָה הָלַךְ – נֹגַהּ לוֹ. וְאִם לִדְבַר הָרְשׁוּת הָלַךְ – אֵין נֹגַהּ לוֹ. "יִבְטַח בְּשֵׁם ה'" מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דַּהֲוָה לוֹ לִבְטֹחַ בְּשֵׁם ה' וְלֹא בָּטַח.

וכל אחד שלומד את הגמרא מתקומם בליבו , אני שכל היום עסוק בתפילה ומגיע יום יום אם החסרתי פעם אחת באים אלי בתביעות ומה עם פלוני ואלמוני שלא באים בכלל למה עליהם לא שואלים למה להם לא באים בתביעה?!

גם אנו ודאי שאלנו את עצמנו את השאלה הזאת כאשר נפלו עלינו ועל בתינו אלפי פצמ"רים וקסמים בגוש קטיף תובב"א , למה להיכנס חזרה לגוש למה לא לעבור מרחק של 20 דקות והנה שקט ושלווה לא פיגועים ולא קסמים ?! התשובה הינה מי שהקב"ה שואל עליו יש לו זכות ! מי שמחובר למצוות באופן יומי ותדירי הוא מבאי ביתו של הקב"ה , הוא לא יכול סתם כך לעזוב הוא ניבחר לקדש שם שמים הוא ניבחר לגלות את אמונתו וכתשובת הגמרא , "משום שהיה לו לבטוח בה' "

תשובת הגמרא מלמדת אותנו שיעור גדול, ביטחון נימדד כאשר יש לאדם התמדה , התמדה הינה הבסיס למסירות נפש , ולכן כאשר יום אחד אתה מפסיק או נעדר יש עליך שאלה גדולה בשמים.

 

יש פסוק שניראה רגיל ואינפורמטיבי בפרשה, ( פרק מו ,טו )  אֵלֶּה בְּנֵי לֵאָה אֲשֶׁר יָלְדָה לְיַעֲקֹב בְּפַדַּן אֲרָם וְאֵת דִּינָה בִתּוֹ כָּל נֶפֶשׁ בָּנָיו וּבְנוֹתָיו שְׁלֹשִׁים וְשָׁלֹשׁ , רש"י מסביר שהמדובר על יוכבד וראב"ע מקשה שלא יתכן שנס כל כך גדול לא מוזכר במציאות ומכאן מלמד אותנו הרמב"ן מהיא השגחה ומהו נס שמתרחש בתוך הטבע וכך דבריו :

שלשים ושלש – ובפרטן אי אתה מוצא אלא שלשים ושתים, אלא זו יוכבד שנולדה בכניסתן לעיר, שנאמר (במדבר כו נט) אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים ואין הורתה במצרים, זו היא שיטת רבותינו (סוטה יב א):

ורבי אברהם השיב ואמר כי זה תימה, אם כן למה לא הזכיר הכתוב הפלא שנעשה עמה שהולידה משה והיא בת מאה ושלשים שנה, ולמה הזכיר דבר שרה שהיתה בת תשעים. ולא די לנו זה הצער עד שעשו הפייטנים פיוטים ביום שמחת תורה יוכבד אמי אחרי התנחמי, והנה היא בת מאתים וחמשים שנה. וכי אחיה השילוני חיה כך וכך שנים, דרך הגדה, או דברי יחיד, אלו דבריו:

והנה פן יהיה חכם בעיניו בסתירת דברי רבותינו, אני צריך לענות אליו. ואומר, כי על כל פנים יהיה בדבר יוכבד פלא גדול מן הנסים הנסתרים שהם יסוד התורה, כי היא בת לוי עצמו, לא מתיחסת אליו, כמו שכתוב (במדבר כו נט) אשר ילדה אותה ללוי במצרים…..

אבל אומר לך דבר שהוא אמת וברור בתורה, כי הנסים הנעשים על ידי נביא שיתנבא כן מתחילה או מלאך נגלה במלאכות השם יזכירם הכתוב, והנעשים מאליהן לעזור צדיק או להכרית רשע לא יזכירו בתורה או בנביאים, וזהו זהב רותח יוצק בפי החכם הזה ממה שהשיב על רבותינו בענין פינחס (במדבר כה יב) וזולתו במקומות הרבה, ולמה יזכירם הכתוב,

 כל יסודות התורה בנסים נסתרים הם. ועם התורה אין בכל ענינו רק נסים לא טבע ומנהג, שהרי יעודי התורה כולם אותות ומופתים, כי לא יכרת וימות בטבע הבא על אחת מן העריות או האוכל חלב, ולא יהיו השמים כברזל בטבעם מפני זרענו בשנה השביעית, וכן כל יעודי התורה בטובות ההן וכל הצלחת הצדיקים בצדקתם, וכל תפלות דוד מלכנו וכל תפלותינו נסים ונפלאות, אלא שאין בהם שנוי מפורסם בטבעו של עולם כאשר הזכרתי זה כבר (לעיל יז א), ועוד אפרשנו בעזרת השם (שמות ו ב, ויקרא כו יא):

למדנו מכאן הסתכלות על המציאות שהיא מושגחת מחד ומלאה ניסים מאידך אבל הכול מתנהל בתוך מסגרת ה"טבע" , גם אנו נמצאים היום במערכה מורכבת של מלחמה בדרום הארץ שבאה לנו כתוצאה מגירוש היהודים והפקרת חבל ארץ שממנו יורים עלינו המחבלים, ב"ה שצה"ל מגיב ופועל אבל אנחנו כאן בעורף שהוא חזית מצווים להמשיך ולהאחז במקומותנו בשדרות באשקלון ובכל הישובים מסביב, לראות את השגחת ה' בניסים ובהצלחה הגדולה של הצבא, ייתן ה' ונהיה כולנו מאוחדים באמונתנו ובכוחנו המעשי וגם הפוליטי לבית אחד שייתן כוח לממשלת ישראל להילחם ולחזור בעז"ה לכל מרחבי ארצנו .

 

 הרב ד"ר אופיר כהן ראש הגרעין התורני "אורות אשקלון"