תרמו לצהר

ובלכתך בדרך

מאת הרב משה ביגל

שאלה:

לתחנות הדלק בישראל צמודות חנויות נוחות בהן ניתן לרכוש מזון ארוז מתוצרת כשרה, וכן קפה ומאפה טריים שאותם מכינים במקום.

א. האם מותר לקנות מזון מוכן, ארוז וכשר בחנות שאינה שומרת שבת?

ב. האם מותר לקנות מאכלים שמכינים במקום, ביום חול?

 

תשובה:

א. בחניות שומרות שבת אין בעיה לקנות מזון במהלך השבוע. בחנויות הפתוחות וסוחרות בשבת (ולצערנו מדובר ברוב החנויות שבתחנות הדלק), מוצרי המזון הארוזים שעליהם אישור כשרות מותרים באכילה. יחד עם זאת, בתקופה זו שלאחר הפסח, יש לוודא כי החמץ שבחנות נמכר לנוכרי לפני הפסח.

בחנויות של הרשתות מנטה, yellow ואלונית,  אכן נמכר החמץ לנוכרי לפני הפסח, והחנויות הללו לא אפשרו מכירת חמץ במהלך החג. בחנויות של רשתות אחרות יש לברר באופן פרטני.

ב. אין בעיית כשרות במרכיבי הקפה אותו מכינים בחניות הנוחות שבתחנות הדלק, מאחר שקפה, סוכר ומים כשרים בכל מקום בעולם. גם החלב שמוסיפים לקפה בחנויות הללו הוא חלב כשר מתוצרת הארץ.

אולם ישנן בעיות אחרות של כשרות בקפה זה.

 

1. כשרות הכלים – הכלים שבהם מבשלים ומכינים את הקפה הם כלים שמשתמשים בהם גם בשבת באיסור. כלים אלו, לדעת פוסקים רבים, נחשבים טרפים מאחר שהתבשיל שהתבשל בהם בשבת אסור באכילה ולכן הוא אוסר את הכלי ויש להכשירו כמו כל כלי שנטרף (מגן אברהם לשו"ע או"ח שי"ח ובמשנה ברורה שם ד).

יש פוסקים שמתירים כלי שבישלו בו בשבת, מאחר והאיסור הוא רק בתבשיל, וגם הוא אסור רק מדרבנן כקנס למבשל בלבד, ולכן ודאי שלא יאסור את הכלים (לויית חן שיח מב).

הלכה למעשה: במקרה של ספק האם צריך להכשיר את הכלי ניתן לסמוך על הכלל כבולעו כך פולטו, שלמעשה מכשיר את הכלי בכל פעם שמרתיחים בו מים או קפה. לכן בשעת הדחק, כגון שנהג זקוק לשתיית קפה כדי לשמור על ערנות, ניתן לסמוך על דעות המקלים ולשתות קפה בחנות נוחות בתחנת דלק.  

2. בישול נוכרים- אם מבשל הקפה הוא נוכרי (כגון שהמוכרן בחנות הוא ערבי), כשרות הקפה נתונה במחלוקת הפוסקים. יש האוסרים קפה כזה מאחר והוא מאכל שאי אפשר לאכול אותו ללא בישול וכן משום שהוא נחשב למשקה חשוב (עולה על שולחן מלכים), ולכן הוא אסור כמו כל בישולי נוכרים. לעומתם יש המתירים מכיוון שקפה אינו נאכל בתוך הסעודה, אלא נצרך בנפרד כמשקה בפני עצמו, ועל משקה שכזה לא גזרו את גזירת בישולי נוכרים. סיבה נוספת להקל היא הביטול של הקפה למים המהווים עיקר, ומים שהתבשלו ע"י נוכרי מותרים מכיוון שאפשר לשתות אותם גם ללא בישול (דרכי תשובה, יו"ד קיג  יא וכן הובאו אחרונים רבים שהתירו ביחוה דעת ד מב ).

הלכה למעשה: המהדרין בכשרות לא שותים קפה או תה שהתבשל ע"י נוכרים, אולם מצד עיקר הדין ולרוב מניין ובניין הפוסקים הדבר מותר מאחר והוא איסור דרבנן השנוי במחלוקת, ובמקום כזה אנו פוסקים ספק דרבנן לקולא (יחוה דעת ד מב), בפרט אם הנהג זקוק לשמור על ערנותו בנהיגה.

לגבי דברי המאפה הנמכרים בחנויות אלו: רוב דברי המאפה מגיעים לחנויות כשהם אינם אפויים ממפעלים כשרים. אולם, גם אם יש כשרות למפעל המייצר, ישנה בעיה עם התנור שכן אופים בו בשבת (כפי שציינו לעיל לגבי הכלים להכנת הקפה). כמוכ' אם המאפים נאפו ע"י נוכרי, הרי הם אסורים לכל הדעות, אם לא ברור שיהודי הדליק את התנור.

 

לסיכום:

נהג הזקוק להתרעננות מותר לו בשעת הדחק לקנות קפה בחנויות שבתחנות הדלק גם במקום שמחלל שבת. יש המתירים גם את דברי המאפה בתנאי שהמוכר/ האופה אינו נוכרי.

יחד עם זאת, יש לזכור כי תחנות הדלק והחנויות הצמודות להן הפכו לסמל של חילול שבת המוני ולכן ראוי להתרחק מהם. מאידך, עם כל רצוננו לצמצם את היקפי חילול השבת, אין הדבר אוסר את המוצרים הנמכרים בהן. חילול שבת בימינו נעשה בעיקר למטרות רווח, ולכן ראוי לא לקנות במקומות כאלה גם ביום חול. דרכי נעם, כמו לחץ כלכלי בשוק חופשי (פגיעה דרך הכיס), עשויות לצמצם את התופעה ולמנוע חילול שבת במדינת ישראל. כבר היו מקרים בעבר בהם קבוצה שנפגעה מהתנהגותו של יצרן וקראה לחרם עליו, הצליחה בצורה זו לשנות את המציאות. זהו אחד האתגרים העומדים בפני כל מי ששואף להביא את מדינת ישראל להיות מדינה יהודית יותר, כהמשך הדרך במעלה הגאולה לקראת השלמתה, במהרה בימינו.

 

הרב משה ביגל הוא רבה של מיתר וחבר וועד הכשרות של ארגון רבני 'צהר'