תרמו לצהר

ברכת המזון וזמירות שבת

מאת יעקב פוטרמן

שיטת הלימוד של הרב רימון- מן המקורות עד להלכה למעשה, מוכרת ודאי לכל מי שקורא את פינת ההלכה שלו בעלון השכן "שבת בשבתו". ואמנם במיוחד כאשר כותבים ספר הלכות הצמוד לסידור  או לברכון יש  צורך בתמצות וצמצום תוך התמקדות בהלכה למעשה, כך שאדם הנתקל בבעיה באמצע תפילתו יוכל לקבל תשובה מיידית. אך בנוסף לזאת, כבכל לימוד הלכה, יש חשיבות גדולה לדעת את מקור הדברים ואת הסברות השונות, כפי שהן משתלשלות מן הגמרא דרך הראשונים, האחרונים ופוסקי ההלכה. הברכון של הרב רימון מכיל הן את ההלכה למעשה בקיצור (לאשכנזים ולספרדים) והן את מקור הדין בגמרא, בראשונים ובפוסקים, בתוספת ביאור והרחבות.

לדוגמא: אדם המסופק אם אמר "רצה והחליצנו" בברכת המזון מופנה למאמר הלכתי, ובראשו מופיעה כותרת ובה ההלכה למעשה: "כל מקום שיש חובת סעודה, אם שכח את האזכור של אותו מאורע – חוזר על ברכת המזון". מיד לאחר מכן מובא דיון הלכתי כללי לגבי טעות בברכת המזון, מן המקורות הראשוניים עד להלכה. במקביל, ניתן להשתמש בברכון כספר הלכה מקוצר, דרך רשימת הנושאים ההלכתיים בתוכן העניינים.

אך לא רק לימוד הלכה יש כאן. בברכון יש גם ביאור לזמירות השבת. בכל אחת מזמירות השבת עומד המחבר על דגשים  מרכזיים – אמוניים ומחשבתיים – המופיעים בה. בפיוט "כל מקדש שביעי" מביא הרב רימון את דברי בעל ה'שם משמואל'  על השורה "איש על מחנהו ואיש על דגלו", שמופיעה בפיוט: "השבת מחזירה אותנו אל המקור, מחזירה אותנו אל העולם הפנימי המתאים והשייך לכל נפש ונפש".

אם יש צורך, ישנה גם התייחסות הלכתית לזמירות. כך למשל, נפתח פרק הזמירות במאמר הלכתי לגבי חשיבות הזמירות בשבת – האם יש היתר לומר את שם ה' בזמירות. גם חידות יש, ברמות שונות של קושי , לטובתם ולהנאתם של כל יושבי שלחן השבת. הרב יוסף צבי רימון הוא רב שכונת אלון שבות דרום , ר"מ בישיבת הר עציון ומחברם של ספרי הלכה רבים.

ניתן להשיג את הספר : mhalacha@gmail.com

 

 

חידושי הרב ציטרון- קיטרוני/ הרב אורי רדמן- עורך

 

"איש חי רב פעלים, הרב הגאון המפורסם, אוצר נחמד, מלא גדוש בתורה ובחכמה, ביראת ה' ובמידות תרומיות, מו"ה ישראל אבא ציטרון ז"ל, ששימש בכתר הרבנות באם המושבות של ארצנו הקדושה פתח תקוה ת"ו…."

במילים אלה מתאר  הרב קוק את  הרב ציטרון  בהסכמתו לספרו.הרב ישראל אבא  ציטרון היה רבה של פתח תקוה משנת תר"ע עד תרפ"ז (1910-1927). ספר זה המכנס את תורתו של הרב ציטרון יצא לאור במהדורה מחודשת ע"י הרב אורי רדמן, אשר ניגש למלאכה זו בעידודו ובהמלצתו של הרב נריה זצ"ל. הרב נריה ראה חשיבות גדולה בשימור תורתו של  גדול בתורה כמו הרב ציטרון, שהיה רב ציוני, מעורב בחיי הישוב המתחדש, וממנהיגיו הרוחניים של דור התחיה בו הונחו היסודות הלאומיים של חיי תורה למדינה העתידה להיוולד.

בחלק הראשון של הספר כתובים תולדות חייו של המחבר, אחריהן שו"ת "למדני" , כללי התלמוד (כלומר, סוגיות תלמודיות כגון מצוה הבאה בעבירה, קונטרס השליחות ועוד), חידושי תורה בתחומים שונים ולבסוף איגרותיו של הרב ציטרון.החידוש במהדורה הנוכחית הוא בהיבטים טכניים אך גם ובעיקר בתוספת מרובה של תשובות, חידושים ואגרות . בנוסף נעשתה בספר השוואה לפסיקות של רבנים אחרים, בעיקר של חותנו של המחבר, הגאון הרוגאצ'ובר.

תולדות חייו של הרב ציטרון, מאפשרים לקורא להבין את המשמעות של פסיקות ההלכה שלו ואת הרקע ההיסטורי לאגרותיו, שחורג מדל"ת אמותיו אל עבר התחום הציבורי: הבעיות החברתיות והאידיאולוגיות שהעסיקו את בני התקופה של ראשית ההתישבות החדשה בארץ ישראל. בתקופה זו נאבק הרב על עניין החינוך התורני ומשפט התורה. עם הצהרת בלפור שמח שמחה גדולה וראה בכך אתחלתא דגאולה.

"צדקה גדולה עשית עם אישיות גדולה כזאת להציל אותה ואת תורתה מתהום הנשיה"- כך כותב הרב אריאל שליט"א בהסכמתו לספר.

ניתן לרכוש ספר זה בכולל רצון יהודה בפתח תקוה.  טלפון: 9072154 03

 

יעקב פוטרמן הינו ספרן, מידען ועורך ספרים. המעוניינים בסקירה , להערות והארות ניתן לפנות במייל : yaacovpu@gmail.com