תרמו לצהר

שתתחדש עלינו שנה מתוקה כדבש

מאת הרב משה ביגל

לקראת ראש השנה מרבים העם לקנות דבש לצורך מאכלי החג ולסימן ברכה שתתחדש עלינו שנה מתוקה (שו"ע או"ח תקפג א). צנצנות דבש רבות מוחתמות בחותמות כשרות מגופי כשרות שונים. האם יש בעיות כשרות בדבש? האם דבש יכול להיות גם לא כשר? לעיתים אפשר לראות בדבש חלקי רגליים של דבורים שנראים כמו שערות קצרות וצבען כהה מהדבש, ונשאלת השאלה האם ניתן לאכול את דבש שמעורב בו שרץ עוף טמא? בנוסף לכך, לאחרונה מתפרסמים בכלי התקשורת אזהרות אודות דבש מזויף. האם יש בעיות כשרות בדבש המזויף?

מוכר לכולנו הכלל ההלכתי  לפיו "היוצא מן הטמא – טמא" (בכורות ה ב); כלומר כל דבר שיוצא מבעל חיים טמא כמו ביצים או חלב הרי הוא אסור באכילה. יוצא דופן מבחינה זאת הדבש וזאת למרות שהוא מיוצר בידי דבורים, שהן שרץ העוף ואסורות באכילה. שתי סיבות לכך והן מופיעות בגמרא:

א.      הדבש אינו יוצא מגוף הדבורה ואינו עובר דרך מערכת העיכול שלה אלא נעשה ע"י בלוטות בפה של הדבורה ולכן מותר באכילה.

ב.       מהפסוק "אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף" (ויקרא יא) נלמד שדבש הדבורים מותר באכילה (שם, ז ב)

מותר לאכול את הדבש גם אם מצויים בו רגלי דבורים כי הם נותנים טעם לפגם בדבש (שו"ע יו"ד פא ח). זו גם הסיבה בגללה מקובל היה לקנות דבש דבורים ללא חשש גם מנוכרים וללא צורך בכשרות. כמו כן מותר לאכול וללעוס חלות הדבש (השעווה) וזאת למרות שהן מיוצרות בבטן הדבורים, וזה מפני שאין בהן טעם משל עצמם (משנה עבודה זרה ב ז ופירוש הרמב"ם שם).

כיום משווקים ברשתות דבש בתוספת תמציות בטעמים שונים (להבדיל מדבש שמקורו מן הטבע מצמחים שונים כמו פרחי הדר, פרחי שדה ודומיהם). דבש זה, כמו כל מזון מתועש, חייב בהכשר בגלל תוספות אלו.

דבש מזויף עשוי מסוכר מבושל וחומרי טעם וצבע שונים, ונעשה במחתרת מפני שאיננו חוקי. דבש שכזה לא מיוצר במפעלים מפוקחים ומסודרים,  ומלבד בעיות היגיינה ובריאות שעלולות להיות כרוכות באכילתו (שאנו לא עוסקים בהם בפינתנו זו) יש בו כמובן גם בעיות כשרות בגלל תוספת החומרים שבו. בשל תנאי המחתרת בהם מיוצר "דבש" שכזה, הרי שגם אין עליו פיקוח כשרות מטעם רבנות מוסמכת. מכאן שבמידה ומופיעות על מצורים מפוקפקים שכאלה חותמות כשרות מסוגים שונים הרי שמדובר בגופי כשרות קיקיוניים או בזיופים שאין להסתמך עליהן.

 

מזון מלכות / דבש מלכות

מזון מלכות הוא מזון המיוצר ע"י הדבורים בדרך דומה ליצור הדבש, אולם הוא מרוכז יותר ומשמש כמזון למלכת הדבורים בלבד. איכותו יוצאת הדופן של מזון המלכות מעניק למלכה תוחלת חיים של פי 40 בהשוואה לשאר הדבורים בכוורת. מזון זה נחשב כמסייע בהתפתחות וכבעל תכונות בריאותיות נוספות לאדם שהופכים אותו לבריא מאד. טעמו של מזון המלכות מר מאד, ולכן הוא משווק לרוב בתערובת דבש (ביחס של 1/40 עד 1/100), בכמוסות, טבליות או משחות.

על תרופות שאינן ראויות למאכל כבר כתבנו כבר בעבר שאינן צריכות כשרות, אולם מה לגבי מזון מלכות המעורב בדבש והוא ראוי למאכל? האם גם אותו מותר לאכול כמו הדבש מפני שאינו יוצא מגופה של הדבורה אלא מיוצר בבלוטות הפה שלה?

הזכרנו בראשית פינתנו זו שיש שתי סיבות להיתר אכילת דבש. אם נקבל את התשובה הראשונה של הגמרא, להלכה, הרי שדין מזון מלכות דומה לדין הדבש שכן שניהם מיוצרים בפה של הדבורה ולא עוברים דרך מערכת העיכול שלה.

אולם, אם נקבל להלכה את התשובה השנייה של הגמרא, שדבש מותר באכילה בגלל שנלמד מדרשה של פסוק הרי שאין להתיר מזון מלכות שאינו דבש שכן איננו נכלל בדרשה זו.

מפסיקת הרמב"ם והשו"ע ניתן להסיק שהם פוסקים כתשובה הראשונה בגמרא (רמב"ם מאכלות אסורות ג  ג,  שו"ע יו"ד פא ז ח), ולפי זה יש להתיר מזון מלכות.

אולם יש דעות שפסקו גם כתשובה השנייה של הגמרא ולפי דעות אלה ישנו ספק האם מותר לאכול מזון מלכות (הרמ"א בשו"ע יו"ד פא ז וט).

רוב הפוסקים האחרונים התירו לאכול מזון מלכות מדולל בדבש (ציץ אליעזר יא נט, ויב נד. שבט מיהודה עמ' שמ"ד. עמא דבר עמ' קכב בשם הגר"מ אליהו שליט"א ועוד. ואין צורך שיהיה בתערובת 1/60 ולא כפי שכתב בספר הכשרות עמ' תפו הערה קיא), ויש מי שהתיר רק לחולה (מנחת שלמה ב סד).

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתתחדש עלינו ועל כל בית ישראל שנה טובה ומתוקה כדבש.

  

הרב משה ביגל רבה של מיתר ומרבני 'צהר'