תרמו לצהר

עיניים שלי

מאת צהר

אחד הדברים המרכזיים בהתמודדות עם יצר המין הוא עניין שמירת העיניים. בברכת קריאת שמע אנחנו מזכירים את הציווי 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם' ובכך אנחנו מציינים את האחריות הגדולה שקשורה לעיניים. העיניים הם השער למפגש של האדם עם העולם הסובב- דרך העיניים האדם מכניס לעולמו האישי את הסובב אותו.

רבי יעקב בן רבי אשר בעל הטורים מדגיש, כי פעמים ועל האדם לעצום את עיניו, ובכך ימנע מלראות דברים מזיקים: 'תעצים עיניך מראות ברע, כי היא תחילת העבירה שהעין רואה והלב חומד וכלי המעשה גומרין'.

הגמרא מביאה סיפור קשה על צדיקותו של רבי מתיא בן חרש ממנו ניתן ללמוד עד כמה חשוב לשמור על העיניים.

פעם אחת עבר יצר הרע ליד בית המדרש וראה את רבי מתיא בן חרש, שהיה ידוע בהקפדתו הרבה בשמירת העיניים, לומד והחליט להחטיאו. כאשר יצא רבי מתיא מבית המדרש, נדמה לו היצר כאישה יפה ובא לפניו. הסיט רבי מתיא את מבטו ובא לו יצר הרע מן הצד, הסיט שוב ושוב בא לו מן הצד. אמר לנערו ללבן לו ברזל, לקח אותו ושם אותו על עיניו וסימא אותם, בעיקבות כך יצר הרע נפל לאחוריו. הקב"ה שלח את המלאך רפאל, שישיב לו את ראיית עיניו. אמר לו רבי מתיא: "מי אתה"? השיב לו: "אני המלאך רפאל ונשלחתי להחזיר לך את הראיה". סרב רבי מתיא. חזר המלאך רפאל אל הקב"ה ואמר לו: ש"רבי מתיא מסרב לרפאת את עיניו". אמר לו הקב"ה: 'אמור לו, שאני מחזיר לו מאור עיניו ומבטיחו שלא יחטא'.

אנחנו ברוך ה' לא צריכים לסמא את עינינו, אבל מאידך חובה עלינו שלא לעצום אותם, מלראות את הנסיונות שמייחדים את הדור שלנו.

השבוע חל 'היום הלאומי לאינטרנט בטוח'- משרד החינוך פירסם נתונים לא פשוטים ביחס להרגלי הגלישה של בני הנעורים על פי סקר שעשה בקרב התלמידים. הסקר התבצע בכיתות ה', ח' וי"א, כאשר השאלון מתייחס לגלישה באינטרנט במחשב בלבד, ואינו כולל את הרגלי הגלישה בטלפונים הסלולארים. מהשאלון  עולה, כי כ-67% מההורים מאפשרים לילדיהם לגלוש בלא הגבלה, כאשר 53% מקרב ההורים אינם מגלים עניין כלל בגלישת ילדיהם. כ-62% מההורים אינם משוחחים עם הילדים באשר למעשיהם ברשת, ובכ-78% מהבתים לא מצוי חוסם כלשהו לאינטרנט.

בעקבות ממצאי הסקר משרד החינוך קורא לציבור ההורים להיות מעורב יותר בשגרת חייהם של הבנים והבנות :

'הילד שלך יוצא מהבית, ואתה ההורה נוהג להתעדכן, היכן הוא מבלה, ומתי הוא אמור לשוב הביתה. הילד שלך גולש במחשב, האם אתה יודע היכן הוא גולש ועם מי הוא משוחח, מה הוא רואה שם וכמה זמן הוא עוד יבלה שם. ישנה חשיבות עליונה לשיתוף פעולה הנדרש מצד ההורים, שכן עליהם לדעת כי האינטרנט הוא עולם ומלואו, וכי הוא משמש כזירת התרחשות אמיתית עבור הילדים. הורים רבים סבורים, כי ניצול שעות הפנאי של הילד לגלישה במחשב הביתי, פוטרת אותם ממעקב ודאגה לשלומו. הורה אשר סבור, כי דלת הבית חוסמת את הסכנות האורבות לילדו ברחובות ובסמטאות, טועה. עליו  לדעת, כי האינטרנט פותח בפני הילד דלת, לא רק אל  הרחוב והסמטאות בעירו, אלא גם אל העולם הגדול, על כל המשמעויות הנלוות לכך'.

נוער יקר – לחסום את האינטרנט בפני אתרים מזיקים זו לא בושה, זוהי גבורה. להצטער בנפילות ובכישלונות מחד, ומאידך להחזיק בחדר אינטרנט פתוח ללא חסימה וללא בקרה, זה לא נכון, ואף בעייתי. אל תתביישו לפנות להורים ולבקש מהם, ואם צריך אף לדרוש בעדינות, לשים מנגנוני חסימה על האינטרנט- רק אז תוכלו לבקש מהקב"ה באמת שלא יביאנו לידי ניסיון ולא לידי בזיון.

הורים יקרים – האינטרנט, על שלל יתרונותיו המשמעותיים, העצים בעשרת מונים את ההתמודדות של דורנו עם שמירת העיניים ועם בניית  חיים של קדושה. אמנם גם בדורות הקודמים ההתמודדות הייתה לא פשוטה, אבל אין להשוות את הקשיים שנגרמים בעקבות האינטרנט, זמינות החטא, עוצמתו הגדולה והקלות הרבה בה ניתן ליפול ברשת ללא כוונה. חובה עלינו להקל את הניסיונות מילדינו היקרים, וַלא 'מה יעשה הנער ולא יחטא?', היום, ברוך ה', קיימים פתרונות שמאפשרים לסנן אתרים מזיקים ובאחריותנו ליישמם בהקדם. (לדוגמה נציין את אינטרנט רימון, שנותן פתרונות טובים ומסנן אתרים בצורה מבוקרת על פי דרישת הצרכן- ניתן ליצור קשר עם חברת 'אינטרנט רימון' על ידי מנוע החיפוש 'גוגל' באינטרנט…).

יהי רצון שנשכיל להשתמש ביתרונות האדירים שבקידמה המדעית, ובו זמנית נצליח לנטרל את החסרונות הנלווים, כך שנרוויח מכל העולמות.