תרמו לצהר

הכרת הערך העצמי

מאת רני רוזנהיים

הגמרא (יומא כב, ע"ב) דנה בסיבות אשר גרמו לכך שמלכות בית שאול לא נמשכה והוחלפה בבית דוד. לדעת רב יהודה אמר רב תחילת התהליך של הדחת שאול החל כבר לאחר מינויו, בעובדה שלא הגיב על הביזוי אשר ספג מיד לאחר שמונה למלך: "ובני בליעל אמרו מה יושיענו זה? ויבוזוהו ולא הביאו לו מנחה – ויהי (שאול) כמחריש" (שמואל א', י, כז).  על פי רש"י במסכת יומא, העובדה ששאול מחל על כבודו גילתה כי הוא אינו ראוי למלוכה. בסופו של התהליך נקרעה המלכות מידי שאול משום שירא מהעם ולא החרים את צאן עמלק. על כך אומר לו שמואל: "הלא אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, וימשחך ה' למלך על ישראל" (שמואל א' טו, יז). סופה של מלכות שאול ניכרה כבר בראשיתה – אי ההבנה מהי מלוכה. יש לחלק בין ענווה אישית לבין הכרה בתפקיד באומה ובשליחות שהוטלה עלינו על ידי ריבונו של עולם.  

בעוד שבועיים תקיים תנועת בני עקיבא את הועידה הכ"ב. ועידה שמטרתה לכוון ולהגדיר את מטרותיה של התנועה. תנועה בת כמעט שמונים שנה. בעייני, הסכנה הגדולה העומדת בפני התנועה היא אי ההכרה בערך עצמה ובתפקיד המיועד לה.

במעגל המצומצם, עומד המדריך בסניף אשר בידיו אנו מפקידים את חינוך הילדים בתנועה. רק הבנת הפוטנציאל החינוכי הטמון ביחסי המדריך עם חניכיו יכולה להוביל אותו להשקיע את כל כולו במלאכת החינוך.

במעגל הרחב, ניצבת תנועה בת עשרות אלפי חניכים. מאות סניפים בהם מתרחשת עשייה חינוכית וקהילתית. על מנת לסבר את האוזן אמנה כמה נתונים: בסמינרים בחנוכה השתתפו מעל 3000 בני נוער. בשבוע הבא יטיילו מעל ל-12אלף חניכי התנועה במסעות הפסח של התנועה. לבני עקיבא מאות אלפי בוגרים מכל גווני הציונות הדתית, בהתיישבות ובאקדמיה, במגזר הציבורי והפרטי וכו' וכו'. בוגרים בעלי עמדות רוחניות ותרבותיות שונות.

הקב"ה ברא כלים שונים דרכם הוא מקדם את עולמו ובני עקיבא היא אחד מהם. כחברים בבני עקיבא עלינו לבחון כל העת את דרכנו ולנסות ולהוציא את הערך המיוחד הטמון בתנועה גדולה זו לטובת עם ישראל. 

לפני כחצי שנה, בחרה התנועה לאפיין את עצמה בהגדרה: "תנועה של עם". זוהי בעייני השליחות המרכזית ואולי הייחודית של בנ"ע כיום . כתנועה גדולה ורחבה עלינו לנצל את כוחנו החינוכי והמעשי על מנת לחבר את גווניה השונים של הציונות הדתית. להעמיק רוחנית וחינוכית במשמעות ובחשיבות של "תורת החיבורים". חיבור הציונות הדתית הרחבה וחיבור של החברה הישראלית כולה. אני מאמין ביכולותיה של התנועה להמשיך ולחולל שינויים, אך הדבר תלוי ראשית לכל בהכרת מקומנו ובהצבת יעדים גדולים לתנועה גדולה.

 

רני רוזנהיים הוא סמזכ"ל תנועת "בני עקיבא"