תרמו לצהר

אין פטנטים

מאת הרב יובל שרלו

משנה: "אין פטנטים" הייתה אחת ממטבעות הלשון השגורות בפיו של הרב עמיטל זצ"ל. הרב יובל שרלו נזכר בלימוד החשוב שהוליד אצלו הרב עמיטל על כך שאין קיצורי דרך ברוחניות וכי קניין תורה כרוך בעמל.

מורנו ורבינו הרב עמיטל זצ"ל היה שייך למנהיגים הרוחניים שביטאו את משנתם הרוחנית במימרות קצרות ומדויקות, מגוונות ולעתים סותרות, מתפרצות וגועשות. כוחו העצום התבטא ביכולת להכניס עולם ומלואו למסגרת מצומצמת של מילים, שהמובע בהם גדול בהרבה מסך כל האותיות המרכיב את המשפט. הוא דיבר מעולמו הרוחני, במעורבות נפשית עמוקה, בכיוונים מנוגדים וסותרים מכוחה של האמת המורכבת שהוא נשא בחובו, ודבריו חדרו לליבות אנשים מכוח האמת שבהם. כבר אמרו עליו שהוא אדמו"ר שחסידיו הרבים מתפרשים על מרחבי הגלובוס, ואף על פי שכל אחד מהם מייחס את עצמו אליו, הוא חושב אחרת לחלוטין ממנו, וכולם מעידים על כך שמחשבתם הייחודית נובעת מהרב עמיטל זצ"ל עצמו.

מבין המשפטים הקצרים שחדרו לתפיסת עולמי והפכו בה היה צמד מילים שהיה נוקט בהם תדיר: "אין פטנטים". מילים אלו נאמרו כתשובה לשאלות רבות: בין אם התייעצנו עימו כיצד להתקרב יותר לריבונו של עולם, ובין אם חפשנו דרך לגשר על הפער בין יהודים בעם ישראל; בין אם הוטרדנו מכך שהישגינו בלימוד תורה אינם גבוהים דיים, ובין ציפינו להתגשמות מהירה יותר של גאולת ישראל – כלפי כל אלה הגיב במילים "אין פטנטים".

מה ביקש הרב ללמד אותנו במילים אלה? הרב סלד מניסיון למצוא קיצורי דרך; מפנייה לגורו רוחני שיפתור את הבעיות עבורנו; מספרי עצות המבטיחים כי כל מי שייעשה כך וכך יזכה באוצר; מניסיונות להטיל את האחריות על אדם אחר; מהצגות חיצוניות של "פרומקייט" המנוגדות לתהליכים רוחניים פנימיים ועמוקים; מסיסמאות שטחיות; ובעיקר – מכל מה שמחליף את האדם שהוא נזר הבריאה ואת הבחירה החופשית הטובה שלו. אין דרך אחרת מאשר עמל, השקעה, בחירה, עבודה, אומץ, נאמנות, סבלנות, כושר התמדה וכל אותן התכונות המייחדות את הנכון ללכת בדרך ארוכה ומסובכת, עמוקה ומורכבת, ולחשוף את המעיין הנובע האותנטי והייחודי של כל אחד ואחד מאיתנו. אין פטנטים.

אין פטנטים כאשר שואלים כיצד יוצאים ממצוקה, ואין פטנטים כאשר מחפשים דרך להתמיד בהתעלות רוחנית ונפשית של הימים הנוראים; אין פטנטים כאשר יושבים מול דף הגמרא ואין פטנטים כאשר מחפשים את המבוא לתפילה בדביקות מתמדת, שאינה פונה למחשבות זרות ולכיוונים אסורים; אין פטנטים כאשר רוצים לבסס זוגיות עמוקה ומתחשבת, עדינה וקשובה, ואין פטנטים כאשר מחפשים דרך לצאת ממצרים הקיימים לעתים בחיי הנישואין. מה שמחליף את הפטנט הוא הצעידה המתמדת קמעא קמעא מתוך בחינה מתמדת של הדרך, ומתוך נכונות עמוקה לשאת במחירה הכבד.

לא ניתן להכחיש את העובדה כי מדובר בתשובה העלולה להיות מתסכלת מאוד. היא עלולה לתסכל את השואל, אשר חיפש מזור למחלתו וקיבל תחת זאת הדרכות לתזונה בריאה ארוכת טווח. היא עלולה לתסכל את הרב שזו הבשורה שלו בראותו את הנהירה אחר אלה שיש להם תשובות מן המוכן והצעות מהירות לפיתרון כל הבעיות.

אולם יחד עם זאת תשובה העשויה להוביל לשמחה גדולה מצד האופק החדש שנפתח. אמנם פעמים שהאדם יוצא בכובד ראש גדול מהרב הנותן לו את תשובת ה"אין פטנטים", וזאת בשל האחריות שהוטלה עליו. אולם כל זה לא עומד מול העובדה הפשוטה, הבהירה והחדה כי זו פשוט האמת. באמת אין פטנטים; באמת אין קיצורי דרך; באמת צריך אדם להמית עצמו באוהלה של תורה כדי שתורה תתקיים בו; באמת הוא גם צריך להיכשל תחילה בדברי תורה בכדי שאלה יהיו חלק מאישיותו; באמת הוא צריך לעבוד קשה; באמת צריך לעמול; באמת צריך ליטול את האחריות על שכמנו, ולא להטיל אותה על אדם אחר; באמת – אין פטנטים !

 

הרב יובל שרלו הוא ראש ישיבת ההסדר בפ"ת וחבר הנהלת ארגון רבני 'צהר' ותלמידו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל