תרמו לצהר

לוז תעצומות תשע"ח

 1. יג אלול תשע"ז 9.17
 2. כז אלול תשע"ז 9.17
 3. כו תשרי תשע"ח 10.17
 4. י חשון תשע"ח 10.17
 5. כד חשון תשע"ח 11.17
 6. ט כסלו תשע"ח 11.17
 7. כג כסלו תשע"ח 12.17
 8. ז טבת תשע"ח  12.17
 9. כא טבת תשע"ח 1.18
 10. ו שבט תשע"ח 1.18
 11. כ שבט תשע"ח 2.18
 12. ד אדר תשע"ח 2.18
 13. יח אדר תשע"ח 3.18
 14. ג ניסן תשע"ח 3.18
 15. כד ניסן תשע"ח 4.18
 16. ח אייר תשע"ח 4.18
 17. כב אייר תשע"ח 5.18
 18. יד סיון תשע"ח 5.18
 19. כח סיון תשע"ח 6.18