תרמו לצהר

מכירת חמץ 2020 תש"ף

באינטרנט עם צהר - פשוט וקל

מכירת חמץ באינטרנט של צהר פסח שנת תש״ף 2020 הסתיימה.

אנו מאחלים לכולם חג פסח שמח, נתראה בפסח תשפ״א 2021

Tzohar's Selling Chametz via the internet is over. We wish you a Happy Pesach

מכירת חמץ 2020 ע״י הרב דוד סתיו, יו"ר ארגון רבני צהר

מכירת חמץ אף פעם לא הייתה קלה יותר. אנא מלאו את הטופס שלהלן.

הריני מיפה בזאת את כוחו של הרב דוד סתיו, יו"ר "ארגון רבני צהר" ורב העיר שהם, להיות שליח שלי, כדי שהוא או שליחו וכן הלאה, ימכור לגוי, בתאריך י"ד בניסן ה'תש"ף בעז"ה, את כל החמץ ותצורתו השונה אשר יימצא בעת המכירה בבעלותי או בבעלות אחרים שאני שליחם. הודעה זו הנמסרת על ידי באמצעות האינטרנט הרי היא כחתימתי על שטר הרשאה ותוקף שטר הרשאה זה ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. ולהלן פרטי האישיים, והכתובת בו החמץ ותולדותיו ימצאו. ו/או כתובות נוספות של שולחיי.

מכירת החמץ תתקיים על ידי הרב דוד סתיו, יו"ר ״ארגון רבני צהר״ ב- 09:00 בבוקר עפ"י שעון ישראל, יד' ניסן תש"ף, 8 באפריל 2020.
לאחר ביצוע המכירה החמץ שברשותכם עובר לבעלות הקונה.

חג כשר ושמח!

* מתן פרטים אישיים מוטעים, יכול לגרום לכך שלא יווצר אישור מכירת חמץ כראוי ולא ישלח אל מוכר החמץ עצמו.


בעלי מסעדה?

עברו למכירת חמץ לעסקים ע״י צהר פיקוח מזון בע״מ


מכירת חמץ בשפות נוספות:

Sell your Chametz Online

Sell your Chametz Online

Rabbi David Stav, Chairman of Tzohar and Rabbi of the city Shoham, Israel will sell the chametz at 9:00 AM local Israel time on the 14th Nissan, 5780, 8th April 2020. The service is Free.
Click here for an English version of the Mechirat Hametz form
Happy Passover

Vente du Levain – Hamets

Vente du Levain – Hamets

La vente du levain ('Hamets) sera effectuée par le Rav David Stav – Président de l'Organisation Tzohar, le matin du 14 Nissan 5780, (mercredi, le 8 avril) à 9:00 heure d'Israël.
Cliquez ici pour Mechirat Hametz en français

Продажа Хамеца – квасного

Продажа Хамеца – квасного

Продажу "Хамец" квасного, осуществляет раввин Давид Став, председатель Ассоциации раввинов "Цоар", которая состоится 14 нисана 5780, (8 апреля 2020) в среда, в 09:00 утра по Израильскому времени.
нажмите здесь для Mechirat Hametz на русском языке

Venta de Jametz

Venta de Jametz

La Venta de Jametz se llevará a cabo por el Rabino David Stav, Director de la Organización Rabanei Tzohar a las 9.00 de la mañana, según el horario israelí, el Miércoles 14 de Nisan 5780, el 8 de Abril 2020.
Haga clic aquí para Mechirat Hametz en español