EN תרמו לצהר

פעילות צהר

פעילות צהר

רבני צהר פועלים להנגשת שרותי הדת באופן המאפשר לכל יהודי להתחבר ליהדותו.

הנהגה רבנית

רבני צהר מקדמים הנהגה רבנית ציונית הפותחת שערים לעולמות השונים של הציבור הישראלי.

מדיניות ציבורית

רבני צהר חותרים להרחבת ההסכמות על זהותה היהודית של מדינת ישראל במישור הפרטי והציבורי.

2500100חגים

מעל 2.5 מיליון גברים, נשים וילדים בחרו לחגוג עימנו במנייני תפילה בחגי ישראל בכל רחבי הארץ באווירה מאירת פנים ומכילה ומחזקים את הקשר עם המורשת.

143108חתונה יהודית

מעל 143,000 כלות וחתנים בחרו להשתמש בשירותי צהר לנישואין על מנת לקיים טקס נישואין הלכתי משמעותי.

1364מתנדבים\ות

יותר מ 1,350 מתנדבים ופעילים מקדישים מזמנם היקר למען עם ישראל.

125059שורשים

למעלה מ-125,000 עולים ובני משפחותיהם הוכיחו את יהדותם ובזכות זה שמרו על זהותם היהודית ועל חלקם בשרשרת הדורות.