מהות ההסכם

strip koteret2הסכם שבא מאהבהstrip koteret

הסכם קדם הנישואין של ארגון רבני צהר

 

"הסכמאהבה" נועד להבטיח שהישארותם של בני זוג יחד תהיה מתוך בחירה, אהבה ושוויון. "הסכם מאהבה" הוא מסמך הנחתם לקראת הנישואין, ומתייחס למצב עתידי אפשרי שבו הנישואין יגיעו לידי משבר.

ההסכם מכיל מנגנונים שונים, שמטרתם לבטל מראש מצבים של עגינות בין לאישה ובין לאיש, ולהבטיח כי במקרה של פרידה, ינהגו בני הזוג בצורה מכבדת ושיוויונית, ללא צורך בדיונים משפטיים ממושכים ובהוצאות כבדות ומיותרות על עורכי-דין.

 

 

strip koteret2חותמים באהבהstrip koteret

                                                               על מה מסכימים בני הזוג?

frame_png_big_8בעת הצורך, ההסכם יביא את שני בני הזוג להידברות, זאת באמצעות מנגנון היוצר התחייבות כספית: כבר לפני הנישואין, בני הזוג מקבלים על עצמם התחייבות למזונות מוגדלים; הם מסכימים שאם חלילה יעמדו בפני מצב משברי, מי שיעכב את הליך הפרידה, ישלם סכום נכבד כדמי מזונות חודשיים. תחילת תשלום המזונות מותנית בסיום תהליך הפנייה לייעוץ מקצועי במטרה לשקם את הנישואין, ולאחר ניסיון ליצירת שלום בית. כמו כן, בורר חיצוני מוסכם יצטרך לאשר לפני תחילת תשלום המזונות שאכן כל תנאי ההסכם קויימו במלואם.

                                                                 ההסכם הוא הדדי – ההתחייבויות של האיש ושל האישה הן זהות.

 

strip koteret2עוד על ההסכםstrip koteret

  • ל"הסכם מאהבה" יש תוקף משפטי והלכתי.
  • ההסכם נותן מענה למכלול הצרכים של בני הזוג, דתיים וחילונים.
  • עיקרו של ההסכם אינו עוסק בחלוקת הרכוש. לבחירת בני הזוג, ניתן לכלול בו אפשרות להסכמה על אופן חלוקת הרכוש על-פי חוק יחסי ממון בין בני הזוג או על-ידי חתימה על הסכם ממון נפרד מהסכם זה.
  • ניתן לממש את ההתחייבות הכספית המצויה בהסכם זה אך ורק כעבור תקופת המתנה של שישה חודשים לפחות.
  • בידי בני הזוג האפשרות לקבע את חיי הנישואין על בסיס של הדדיות ושותפות אמיתית באמצעות חתימה על "הסכם מאהבה" ולמנוע עוגמת נפש, סחבת דין, או הוצאות כבדות על עורכי-דין בעתיד.

 

back