תרמו לצהר

פדיון הבן צעד אחר צעד

את מי פודים? על מהות מצוות פדיון הבן

פדיון הבן הוא טקס יחסית נדיר וזאת משום שילד החייב בפדיון הוא רק בן זכר שהינו "פטר רחם" לאימו, כלומר הוולד הראשון שנולד לאם ללא הפלות קודמות, ושנולד בלידה טבעית ולא בניתוח קיסרי.

מתי פודים את התינוק?

להלכה אנו נוהגים לפדות ביום השלושים ואחד לאחר חצות היום. במקרה שיום זה חל בשבת, אזי דוחים את הפדיון למוצאי שבת וכן למוצאי חגים וצומות.

אם התינוק לא נפדה ביום ה- 31, במועדו, מצווה לפדותו אחר-כך בטקס פדיון הבן מלא (אפילו אם חלפו מספר שנים מיום לידתו, עדיין מצווה להשתדל לפדותו).

כמה זה עולה לנו?

הסכום המופיע בתורה לפדיון הוא חמישה שקלים. השקל הוא מטבע כסף טהור שהיה נוהג בזמן התורה ומשקלו 19 גרם כסף טהור. סך הכל: חמישה מטבעות השוקלים יחד כ-100 גרם כסף טהור.

היכן ניתן להשיג שקלים לפדיון הבן?

את חמשת השקלים העשויים מכסף טהור ניתן לרכוש בחנויות של צורפים ותשמישי קדושה. לחילופין, ניתן לקבל לצורך הטקס סט מטבעות שכזה מהכהן עורך הטקס, לא בהשאלה אלא כמתנה גמורה משום שרק כך ניתן לקיים עם המטבעות את המצווה. הדרך הנכונה או הראויה לעשות זאת היא על ידי תשלום (סימלי) לכהן עבור המטבעות.