תרמו לצהר

היבטים אתיים של שידורים חיים מחדרי ניתוח

מאת הרב שרלו

נייר עמדה בנושא היבטים אתיים של שידורים חיים מחדרי ניתוח