תרמו לצהר

בת מצווה

מאת צהר

ברוב התרבויות המוכרות קיים טקס מעבר שבו עובר המתבגר משלב הילדות לשלב הבגרות. לכל תרבות מאפיינים מיוחדים לה הנובעים מעבר היסטורי, תרבות משותפת וערכים שונים.

גם ביהדות קיים טקס מעבר שכזה, ובעניין זה אנו דומים לכל תרבות אחרת. השוני בין הטקסים נעוץ כמובן במטען היסטורי שונה, במסורת אשר התגבשה במשך שנים ובתרבות היהודית אשר משאירה את חותמה על הטקס כולו.

כמו בבר המצווה כך גם בת המצווה ביהדות היא קבלת אחריות.

האחריות המדוברת כוללת נושאים שונים חלקן בן אדם לחברו כגון חסד, עזרה לזולת וכיבוד הורים, וחלקן בין אדם לאלוקיו הכוללות מצוות שונות, מועדים ומחויבויות.

האחריות מתחלקת לשני חלקים נוספים. הראשונה היא האחריות על המחשבות והאמונות והשנייה היא האחריות על המעשים.

בת המצווה מכנסת בתוכה את כל הדברים הללו ומהווה מעין הכרזה של הבת הבוגרת אל העולם כי היא מוכנה מעתה ואילך לשאת באחריות למעשיה. שתי מצוות שרבות מבנות ישראל לוקחות על עצמן מגיל הבת מצווה ואילך מסמלות זאת. מצווה אחת היא התפילה והקשר שהיא מבטאת בין אדם למקום. מחויבות שהיא לכאורה "רוחנית" אבל יש לה ביטוי מעשי בתפילה ובפניה לבורא עולם.

המצווה השניה היא הדלקת נרות שבת. האור של נרות שבת מסמל את השינוי והשאיפה לטוב שבכוחה לשנות גם מצבים כואבים בין אדם לחברו וכן מעידה על הקשר בין אדם לבוראו.