תרמו לצהר

דיני אירוח

מאת הרב משה ביגל

בתקופה זו אשתקד, החלנו לפרסם כאן סדרת מאמרים שעסקה בנושאי אירוח אצל קרובים. הסדרה זכתה להדים חיוביים רבים, ולאור בקשות חוזרות ונשנות אנו חוזרים ומביאים אותה בתקופה זו בא רבים מטיילים, מארחים ומתארחים בבתי אחרים:

 

חכמים העדיפו תמיד למצוא פתרונות שימנעו מריבות ולסכסוכים במשפחה מפני השלום. הכלל בנושאים אלו גורס כי כל חומרה שנובעת מחשש איסור מדרבנן, יש לנהוג בה לפי הכלל של ספק דרבנן לקולא ולכן אין צורך לנסות לפתור את הספק (כלומר לשאול את המארחים). כל זה כאשר ברור שבאופן כללי המזון כשר ושיש הפרדה בסיסית בין בשר וחלב במטבח. (יביע אומר ה יו"ד ג. אגרות משה יו"ד ב נ)

היתר זה נובע מכמה סיבות. ראשית משום שחקירת המארחים או ההימנעות מאכילה עלולה לגרום לאיבה ולפגיעה במארח. שנית, במקרים רבים גם המארח בעצמו לא יכול לענות על השאלות לפרטיהן כי גם הוא אינו יודע את התשובות.

 

1. כלים חלביים ובשריים המונחים יחד בכיור אינם מטריפים זה את זה, כי בדרך כלל המים שבהם מדיחים את הכלים או שוטפים ידיים אינם רותחים (פחות מ40 מעלות), ובמקרה כזה אין מעבר של חלב לכלי בשר ולהיפך. זו גם הסיבה בגללה אין בעיה עם שימוש בסקוטש משותף.

2. בנוגע לשפיכת מים רותחים בכיור שיש בו כלים בשריים וחלביים מעורבים: גם במקרה שכזה אין הדבר מטריף את הכלים, שכן קיים סיכוי קלוש ביותר שהמים יגיעו לחתיכת הבשר  שבכלים וישפכו כשהם עודם חמים על החלב שבכלים האחרים. אמנם לכתחילה אין לנהוג כך, אולם בדיעבד הכלים אינם טרפים. (אגרות משה יו"ד א מב).

3. בנוגע למדיח כלים שמודחים בו כלים בשרים וחלביים יחד: במדיח הכלים נרחצים במים חמים (60 מעלות) ומכאן ששאריות הבשר והחלב שעל הכלים מתבשלים יחד ומטריפים את הכלים. זו הסיבה שבגללה מלכתחילה יש להשתמש במדיח לכלי בשר וחלב בנפרד (בזה אחר זה) ולאחר ניקוי שאריות האוכל שבין ההדחות. אולם בדיעבד כאשר מתארחים אצל אחרים, וכדי להימנע מפגיעה בהם, ניתן לסמוך על דעת המתירים שימוש במדיח כלים גם בכלי בשר וכלי חלב ביחד. דעה זו מסתמכת על אבקת הניקוי החריפה מאד שאינה ראויה למאכל ופוגמת בשאריות האוכל (אוצר דינים לאישה ולבת ל טו בשם הגר"ע יוסף שליט"א).

4. בנושא טבילת כלים- לכתחילה יש להטביל כלים שנקנו מגוי, כאשר כלי מתכת חייבים בטבילה מן התורה וכלי זכוכית מדרבנן. בדיעבד כשמתארחים אצל אחרים ניתן להסתמך על דעות הפוסקים שסברו כי מצוות הטבילה מוטלת רק על הבעלים בעוד האורח נחשב כאנוס, שהרי אינו יכול להטבילם ולכן מותר לו להשתמש בהם (תשובות הרבנים הגר"י אריאל והגר"ד ליאור , לחם אבירים עמ' 92 , 95).

מכאן שבכל הנושאים לגביהם שאלתם מותר לכם להמשיך ולאכול אצל הוריכם בכדי לא לפגוע בהם. " והאמת והשלום אהבו" .

 

הרב משה ביגל הוא  רבה של מיתר ומרבני 'צהר'. לשאלות ותגובות:mbiegel53@gmail.com