תרמו לצהר

מידע לבעלי מסעדות ועסקים

מידע לבעלי מסעדות ועסקים בנושא מערך הכשרות של צהר

האם מותר למסעדה לרשום בפתח המסעדה או בכל מקום אחר בה שהמקום כשר?

לא. אין להשתמש במונח "כשר" אין להשתמש במונחים הלכתיים כמו "השגחה הלכתית" "מהדרין" וכיו"ב.
אין להשתמש במונחים הללו, במסעדה, או מחוצה לה, במודעת או באתרי אינטרנט.

אז מה מותר להציג בכתב?

מותר להכין שלט ובו יפורטו הכללים שעליהם המסעדה שומרת.

למשל:

  • הקטניות, האורז, הירקות והעלים מנוקים, נבררים ונבדקים מתולעים על פי ההוראות.
  • מהירקות ומהפירות הופרשו תרומות ומעשרות.
  • הקמח מנופה.

אנחנו, במערך צהר פיקוח מזון הכנו רשימה מפורטת של כללים שמשקפים את הסטנדרט שלנו. נשמח להעביר לידיכם את הרשימה ואתם תוכלו להציג במסעדה. חשוב לא להציג שום מצג שלא תואם ואושר אתנו.
מותר גם לציין מי מפקח על ביצוע הכללים שעליהם המסעדה שומרת. אנחנו ממליצים לכתוב כך: "המסעדה ועמידתה בכללים המפורטים לעיל מבוקרים באופן רציף על ידי צהר פיקוח מזון בע"מ".

אפשר לפרסם את הכללים במסעדה, או מחוצה לה, במודעת או באתרי אינטרנט.
חובה גם לציין במפורש כי המסעדה אינה מחזיקה בתעודת הכשר מטעם הרבנות הראשית.

האם אני יכול להגיד ללקוחות בעל פה שהמקום כשר?

כל המגבלות שפירטנו אינן חלות על מצגים שבעל פה. מותר לומר בעל פה שהמסעדה כשרה, ושהכשרות מעולה!

מי משלם את שכרם של משגיחי הכשרות שתספק לי צהר פיקוח מזון בע"מ?

צהר פיקוח מזון בע"מ היא זו שמשלמת את שכרם של משגיחי הכשרות. לא מתקיימים כל יחסי עובד ומעביד בין המסעדה לבין משגיח הכשרות.

האם אני חייב למלא אחר כל הוראות ודרישות משגיחי הכשרות של צהר פיקוח מזון?

בהחלט כן.

ומה אם יש לי טענה כנגד משגיח הכשרות או איזו מהוראותיו?

ניתן לפנות לרב אורן דובדבני הממונה על הפיקוח ההלכתי בצהר פיקוח מזון בע"מ או למפקח מטעמו. פרטי המפקח ודרכי ההתקשרות אתו, עם הרב דובדבני ועם צוות צהר יימסרו לכם.

במי אני יכול להיעזר אם פונים אליי בשאלות בעניין כשרות המזון במסעדה?

תאמרו שהמקום כשר ובפיקוח צהר פיקוח מזון בע"מ. בכל שאלה נוספת יש להפנות את הפונים לרב אורן דובדבני הממונה על הפיקוח ההלכתי בצהר פיקוח מזון בע"מ.

האם צהר פיקוח מזון רשאית להחליט על הפסקת הפיקוח במסעדה שלי?

כן. הרב דובדבני יהיה רשאי להחליט על הפסקת הפיקוח על המסעדה במידה ויסבור כי הנהלים במקום אינם נשמרים כיאות.

ומה קורה אם קיבלתי דו"ח מאת פקחים של הרבנות בגלל השלט שתליתי במסעדה המפרט את הכללים ההלכתיים שעליהם אני מקפיד. מה עליי לעשות?

  • הקמת מערך הפיקוח של צהר פיקוח מזון בע"מ הוא צעד משמעותי מאוד. ייתכן שהרבנות הראשית והרבנויות המקומיות ינסו להתמודד עם הצעד הזה גם באמצעות מתן דו"חות.
  • אנו פועלים בליווי יעוץ משפטי צמוד ומקפידים כי פעילותנו והאופן שבו אנו ובעלי העסק יציגו אותה בפני הציבור תעשה על פי הוראות הדין ופסיקת בית המשפט העליון.
  • אם ניתן לכם דו"ח בגלל הצגת הכללים שעליהם שומרת המסעדה, וכללים אלה עברו את אישורנו- אז קודם כל חשוב לא להיבהל ולא להתעמת עם הפקח.
  • חשוב לצלם את התעודה ואת המסעדה כך שתהיה לנו ראיה לממצג בכתב שבגינו ניתן הדו"ח.
  • חשוב מאוד שתפנו אלינו באופן מידי ותעדכנו אותנו בדבר קבלת הדו"ח.
  • עדכון מידי יאפשר לנו לסייע לכם. סביר להניח שבשלב הראשון ננחה אתכם להגיש בקשה להישפט.
  • בקשה להישפט עוצרת את חובת תשלום הקנס, ומעבירה את המקרה לבית משפט. אנו נעמיד לרשותכם עורך דין לשם הגנה עליכם בבית המשפט.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

תודה רבה. הפרטים נקלטו בהצלחה. נחזור אליכם בהקדם.

בעל/ת מסעדה?

הצטרפו לשירות